Ühise jäätmemahuti kasutamine (al. 01.08.2020)

pilt

Seoses Viimsi vallas alates 1. augustist 2020. a kehtima hakkavale korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise lepingule Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (edaspidi TJT) ja Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi VV) vahel, ei kehti varasemalt muude teenuseosutajatega sõlmitud jäätmeveo lepingud ega ka varasemalt VV esitatud „Ühise jäätmemahuti kasutamise avaldused“. 

ÜHISE JÄÄTMEMAHUTI KASUTAMISE TAOTLUS

Soovitame sõlmida individuaalsed teenuse osutamise lepingud TJT’ga ka siis, kui mitme majapidamise peale on kasutusel ühine/ühised jäätmekonteiner(id). 

Prügiteenuse osutamise eest:

  • Arve tasujaks võib jääda vaid üks ühismahuti kasutajatest.
  • Ühise jäätmemahuti kasutamiseks tuleb kõikidel kinnistutel sõlmida siiski eraldi leping TJT- ga ning seejärel esitada ühiselt ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus.
  • Jaotatakse konteineri rendi- ja tühjenduse kulud iga konteineri eest proportsionaalselt kõikide liitunute vahel (sellises % nagu liitunud ise kokku lepivad) ning 

  • arved edastatakse kõigile lepingu sõlminutele individuaalselt eeldusel, et kõik ühismahuti kasutajad teevad eraldi lepingu. TJT võimaldab ühe lepingulise kliendi sama arve edastamist mitmele e-posti aadressile.
  • Ühismahuti ja eraldi lepingu sõlmimise soovist palume teada anda TJT-le ja leida parim võimalik lahendus. 

NÄIDE

Aiandusühistu "Õun", milles on 3 majapidamist, omavad liigiti kogumiseks mitut ühist jäätmekonteinerit ja ühist jäätmeplatsi. Alates 1. augustist 2020 sõlmivad kõik 3 majapidamist eraldi lepingu TJT, kuid jäätmekonteinerid jäävad samaks. Arve edastatakse kõigile edaspidi individuaalselt ühe konteineri eest. 

LISAINFO 

KONTAKT  

TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS
Telefon: 609 6410
E-post: info@tallinnavedu.ee 
Kodulehtwww.tjt.ee 
Aadress: Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415
Avatud: E – R: 8.15 – 17.00

VIIMSI VALLAVALITSUS 
Aet Põld 
Keskkonna vanemspetsialist 
E-post: aet.pold@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8859  

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30   
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00

Broneeri aeg vastuvõtule