Ühekordne toetus eakatele

ÜHEKORDNE EAKATE TOETUS

Toetust makstakse vanadus-, rahva-, ja eelpensioni saajatele, kelle elanikeregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2018. Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 25. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2019. Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 25. oktoobrist kahe nädala jooksul. Toetuse suurus on 80 €

LISAINFO

KONTAKT

Reet Aljas
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
E-post: reet.aljas@viimsivv.ee 
Telefon602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00