Ühekordne toetus eakatele

Toetust makstakse vanadus-, rahva-, või eelpensioni saajale, kelle rahvastikujärgne elukoht on Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2022. Taotlust on võimalik esitada 13. septembrist kuni 6. detsembrini 2023. Taotlust ei pea esitama pensioni saaja, kes sai nimetatud toetust eelmisel kalendriaastal. Kui vahepeal on muutunud arvelduskonto, siis tuleb sellest hiljemalt 13. oktoobriks 2023 teada anda. Esmakordselt toetuse saamiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus või tulla vallavalitsusse kohapeale vastuvõtuaegadel E kell 14-17 ja N kell 9-12 ja 14-17. Toetus makstakse välja alates 25. oktoobrist kuni 8. detsembrini 2023. Toetuse suurus on 120 eurot

TAOTLE ÜHEKORDSET EAKATE TOETUST

LISAINFO

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
602 8825
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee 

Lemmi Park
sotsiaaltöö peaspetsialist
602 8867
lemmi.park@viimsivv.ee