Ühekordne toetus eakatele

ÜHEKORDNE EAKATE TOETUS

Toetust makstakse vanadus-, rahva-, või eelpensioni saajale, kelle Rahvastikujärgne elukoht on Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2019. Taotlust on võimalik esitada 16. septembrist kuni 30. novembrini 2020. Taotlust ei pea esitama pensioni saaja, kes sai nimetatud toetust eelmine kalendriaasta. Kui vahepeal on muutunud arvelduskonto, siis tuleb sellest hiljemalt 1. oktoobriks teada anda. Esmakordselt toetuse saamiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus või tulla vallavalitsusse kohapeale. Toetus makstakse välja alates 15. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2020. Toetuse suurus on 90 €

LISAINFO

KONTAKT

Reet Aljas
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
E-post: reet.aljas@viimsivv.ee 
Telefon602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00