Raieteatis

Hädaolukorras võib puu raiuda raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul esitada raieteatis Viimsi Vallavalitsusele. 

ESITA RAIETEATIS

Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raieluba ei ole vaja taotleda. Raietöid võib teostama asuda peale ehitusloa väljastamist, s.o kehtiva ehitusloa olemasolul. Raieteatis detailplaneeringus või ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raiumiseks, tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne raietööde algust Viimsi Vallavalitsusele. 

LISAINFO

KONTAKT 

Astrid Promet
Keskkonna vanemspetsialist
E-postastrid.promet@viimsivv.ee  
Telefon602 8847
Kabinet: 139

Vastuvõtuajad 
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00

Broneeri aeg vastuvõtule