President Lennart Meri preemia

 

Fotol on EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku seinal asuv bareljeef Lennart Merist. Foto: Martin Jaško

President Lennart Meri preemia (varasemalt stipendium) eesmärk on innustada ja toetada humanitaarvaldkonnas õppivat üliõpilast või magistrikraadi omandanud noort, kes on seadnud sihiks koostamise või juba teostanud väljapaistva erialase uurimustöö. Viimsi vallavalitsus koostöös president Lennart Meri perekonnaga on preemiat välja andnud alates 2014. aastast.

Preemia, väärtusega 3200 eurot antakse üle president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel.  

Preemiale saab kandideerida igal aastal kuni 10. jaanuarini. 

Preemia taotluse saab esitada humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse-, magistri-, või doktoriõppe üliõpilane erialase uurimistöö kirjutamise eest või humanitaarteaduste valdkonna magistrant või doktor, kes on omandanud magistri- või doktorikraadi kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms

Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga. 

Taasiseseisvunud Eesti esimene president, kirjanik ja filmimees Lennart Meri on Viimsi valla aukodanik alates 10. jaanuarist 2006. 

 Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise kord

President Lennart Meri stipendiumi ja preemia on pälvinud  
Lisanna Lajal 29.03.2022 preemia 1 600 €
Mirell Nõmm 29.03.2022 preemia 1 600 €
Hannes Hugo Urbla 29.03.2021 preemia 3 200 €
Lilian Jõesaar 25.03.2020 stipendium 3 200 €
Doris Kristina Raave  29.03.2019 stipendium 3 200 €
Katseline uurimus emakeele ja esimese võõrkeele taju mõjudest teise võõrkeele omandamisel - Doris Kristina Raave
Liisa-Helena Lumberg 29.03.2018 preemia 3 200 €
Marie Kõiver  29.03.2017 stipendium 3 200 €
Kristiine Kikas  29.03.2016 preemia 2 500 €
Diana Haapsal   26.03.2015 stipendium 2 500 €
Karin Nugis 28.03.2014 stipendium 2 500 €

KONTAKT ja LISAINFO

Kaija Mägi 
Huvihariduse vanemspetsialist
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee  
Telefontel (+372) 602 8860|

Humanitaarteaduste õppekaval studeeriv kandideerija taotlus peab sisaldama:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • arvelduskonto number; 
 • eluloo- ja haridustee kirjeldus; 
 • seos Viimsi vallaga;
 • uurimistöö teema (kavand) ja soovituskiri uurimistöö juhendajalt;
 • lühike sisukirjeldus ja koostamise ajakava;
 • kirjalik nõusolek esitatud uurimistöö või selle koostamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedias, Viimsi Teataja, koduleht).

Humanitaarteaduste valdkonna lõpetanud magistrandist või doktorist kandideerija
(või kokkuleppel kandidaadiga kolmas isik põhjendatud esildisega) taotlus peab sisaldama:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • arvelduskonto number; 
 • eluloo- ja haridustee kirjeldus;
 • seos Viimsi vallaga;
 • koostatud uurimistöö (võib olla koostatud ka Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes); 
 • kirjalik nõusolek esitatud uurimistöö või selle koostamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedias, Viimsi Teataja, koduleht).