Lasteaia järjekorda registreerimine

Lapse saab Viimsi valla lasteaedade järjekorda lisada iseteeninduses, logides sisse ID-kaardi või mobiil-ID abil.

 LASTEAIAKOHA TAOTLUS

Kui lapsevanemal ei ole interneti või ID-kaardi kasutamise võimalust, siis saab erandkorras ja eelneval kokkuleppel taotlusi esitada ka paberil MLA Viimsi Lasteaiad sekretärile Päikeseratta majas (Randvere tee 16, Haabneeme alevik).

MLA Viimsi Lasteaeda (edaspidi MLA) koha taotluse esitamisel:

  • Peab laps olema taotletava õppeaasta 30. septembriks 1 aasta ja 6 kuud vana
  • Tuleb taotluse esitamisel täita ära kõik 3 MLA eelistust erinevate valikutega
  • Ei tohi laps käia MLA-s või omada juba esitatud MLA taotlust
  • Võib laps käia MLA koha taotlemise hetkel eralasteaias või eralastehoius
  • Tuleb valida ka vähemalt 1 hankekohti pakkuv eralasteaed (selgitus allpool). Juhul kui lapseni ei jõua MLA järjekord ning talle on võimalik pakkuda  hankekohta, saab eelistusi arvesse võtta.  
  • Peavad laps ja vähemalt 1 lapsevanem olema Viimsi valla elanikud

Oluline info 2023/2024. õppeaastaks

Alates 1. septembrist 2023 on lapsevanema kohatasu 73 eurot kuus nii MLA Viimsi Lasteaedades kui ka valla toetuslepinguga liitunud eralasteaedades ja eralastehoidudes.

Nimekirja nendest eralasteaedadest ning -hoidudest, kes on liitunud valla toetuslepinguga ning kohustuvad hoidma lapsevanema kohamäära 73 euro piires leiate siit.

Iseteeninduses lasteaiakoha taotlust esitades on võimalik valida ka eralasteaed, kes pakub hankekohti. Hankekohad on Viimsi Vald ostnud sisse teenusena eralasteaedadelt (Põnnipesa lasteaed, eralasteaed Lillelapsed ning lasteaed Väike Päike). Palume lapsevanematel vaadata üle oma MLA koha taotlused ja valida 1-3 hankekohti pakkuva eralasteaia eelistust. Täpsema juhise leiate siit

Masskomplekteerimine toimub automatiseeritult süsteemis vastavalt lapse järjekorra numbrile, arvestades rühmade vanuselist koosseisu. 2023/2024. õppeaastaks ei ole MLA Viimsi lasteaedadesse hetkeseisuga planeeritud sõimerühmi. Kui märgitud eelistustes pole kohti saadaval, tehakse pakkumine lapse elukohale lähimasse lasteaeda, kus on vabu kohti. 

Kui Teie lapseni sel aastal MLA lasteaia järjekord ei ole jõudnud, siis soovitame Teil leida oma lapsele sobilik eralasteaed või eralastehoid. Samuti toetab Viimsi Vald 1,5 - 3-aastaseid lapsi koduse lapse toetusega. 

NB! Kui laps käib hetkel eralasteaias või eralastehoius ning soovib sel õppeaastal samas eralasteasutuses käimist jätkata tuleb lapsevanemal juba tehtud MLA kohataotluses õppeaasta edasi lükata (hilisemaks kui 2023/2024). Vaata juhist siit.

MLA avalduse kustutamise korral seda enam taastada ei saa ning esitada tuleb uus avaldus, millega liigub laps järjekorra lõppu.

MLA koha taotluse esitamiseks või muutmiseks logige palun sisse Iseteenindusse .

LISAINFO