Arengukavad | Viimsi vald

Arengukavad

Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028

Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 10 on vastu võetud

Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028
Loe veel

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2022 - Vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 19.09.2017 määrusega nr 13
Loe veel

Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2027

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2017 määrusega nr 3 on vastuvõetud

Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2027
Loe veel

Viimsi valla haridusasutuste IKT arengukava

Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava 2014-2016 (vastu võetud VV 11.11.2014 määrusega nr 18)

Viimsi valla turismi arengukava

Haridus ja noorsootöö

Kultuur ja sport

Tervishoid

Energiamajandus

Ühisveevärk ja kanalisatsioon, sademevesi

 Jäätmekäitlus

  • Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava) (Vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 määrusega nr 15)