Kontakt | Viimsi vald

Kontakt

Toimetuse aadress

Nelgi tee 1
Viimsi alevik 
74001 Harjumaa

Telefon 602 8840 või 5687 0183

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Peatoimetaja:
Ülo Siivelt
ulo.siivelt@viimsivv.ee