Kalmistud ja hauaplatsid | Viimsi vald

Kalmistud ja hauaplatsid

Viimsi vallas on 5 kalmistut: Randvere, Rohuneeme, Prangli, Naissaare ning auriku „Eestirand“ hukkunute kalmistu. Neist viimased kaks on kultuuriloolise tähendusega ega ole enam matmispaikadena kasutuses. Kõik Viimsi vallas asuvad kalmistud on muinsuskaitsealused mälestised.

Uusi matmiskohti eraldatakse üldiselt ainult Rohuneeme kalmistul. Ajaloolistel kalmistutel, nagu Randvere ja Prangli kalmistu, laienemisvõimalused praktiliselt puuduvad. Olemasolevale hauaplatsile saab matta hauaplatsi kasutaja nõusolekul ja kui viimasest matmisest on möödas vähemalt 20 aastat.

Matmiskoha eraldamine ja kasutaja määramine

Matmiskoha eraldamiseks, matusetalituse läbiviimiseks jt matmisega seotud teenuste kohta detailse info saamiseks tuleks esmalt pöörduda kalmistuvahi või kalmistu kontaktisiku poole (kontaktid allpool). Matuse vormistamisel on vajalik esitada kalmistutöötajale isikut tõendav dokument ja surmatunnistuse originaal.

Vastavalt Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskirjale peab igale hauaplatsile olema määratud kasutaja, kes hauaplatsi hooldamise eest vastutab. Kasutusõiguse saamiseks tuleb sõlmida hauaplatsi kasutusleping. Kasutuslepingud on vajalikud, et siduda võimalikult palju hauaplatse kasutajatega – see aitab kalmistu haldajal tagada kalmistul kehtivate nõuete järgimise ja võimaldab vajadusel kindlale vastutavale isikule infot ja teateid edastada.

Taotlus (olemasoleva) hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks:

Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada Viimsi kalmistute registrist aadressil: www.kalmistud.ee/Viimsi-kalmistud. Kalmistut valides avaneb vastav keskkond, kus muuhulgas vasakul olevas menüüs saab esitada taotlusi hauaplatside kasutamiseks ja lepingute sõlmimiseks. Seda saab teha ID-kaardiga, millel on kehtivad sertifikaadid. Lisaks saab kalmistud.ee keskkonnas otsida maetuid või hauaplatse, tutvuda kalmistute plaanidega, leida kalmistu töötajate kontakte.

Taotluse vorme saab küsida ka kalmistu kontaktisikult, kui on soov neid paberil esitada. Viimsi vallas on kehtestatud kaks eraldi taotluse vormi:

  1. Taotlus olemasoleva hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks
  2. Taotlus hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks (s.o. uue hauaplatsi eraldamisel)

Taotlus edastatakse menetlemiseks ja kontrolliks ehitus- ja kommunaalametile. Menetlusele võib kuluda kuni 2 kuud, sest samale hauaplatsile võidakse esitada rohkem kui üks taotlus. Sel juhul tuleb hauaplatside potentsiaalsetel kasutajatel kasutusõiguses omavahel eelnevalt kokku leppida. Kui andmed on kontrollitud, sõlmitakse leping hauaplatsi kasutamiseks kuni 15 aastaks.

Kelle poole pöörduda:

Randvere kalmistu
Andres Jaanus
Telefon: 509 7792
E-post: randvere@eelk.ee
Aadress: Kirikaia tee 1, Randvere küla

Rohuneeme kalmistu
Sulev Ennomäe
Telefon: 523 6761
Aadress: Kalmistu tee 17, Rohuneeme küla

Prangli kalmistu
Taavi Linholm
Telefon: 5647 3629
Aadress: Prangli saar

Kõikides kalmistuid puudutavates küsimustes võib pöörduda ka heakorra vanemspetsialisti poole.
Telefon: 602 8818 
E-post: kommunaal@viimsivv.ee.

Lisainfo / õigusaktid: