Kaeveloa taotlemine | Viimsi vald

Kaeveloa taotlemine

Kui piirdeaia rajamisel on vajalik kaevata sügavamale kui 30 cm, pärast ehitusteatise teavitatuks lugemist, taotleda läbi Viimsi valla operatiivinfosüsteemi OPIS kaeveluba

Riigilõivud

Riigilõiv tasutakse vastava taotluse esitamisel Viimsi Vallavalitsuse kontodele:
Swedbank a/a EE182200221010936477
Luminor Bank EE111700017002666794

Maksekorraldusele märkida toimingu nimetus (ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, projekteerimistingimused, ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmine, aadress, ehitisregistri dokumendi väljastamine) ja ehitise aadress.