Facebook
RSS
Print

Viimsis uus kaasaegne lasteaed Uus-Pärtle peab sarikapidu

13.06.2017

13. juunil toimus Uus-Pärtle lasteaia sarikapidu. Sarikapärja tõi Uus-Pärtle lasteaia kõige kõrgemast tipust alla Viimsi abivallavanem Jan Trei ja ehitusfirma Nordlin juhatuse esimees Ülo Older. Abivallavanem Jan Trei sõnul on hoone ehitus kulgenud plaanikohaselt. Piduliku sündmuse eesmärgiks oli kostitada ehitajaid, et vastavalt rahvapärimusele tagada seeläbi hoonele hea õnn ja luua head suhted majavaimuga.

Sarikapidu on kogu ehitusprotsessis märgilise tähendusega, kuna hoone on saavutanud oma struktuurse lõppkõrguse. “Ehitajad on teinud väga head tööd. Meie uus lapsesõbralik lasteaiahoone on saavutanud oma välise näo ning nüüd jääb üle vaid sisetöödega tegutseda. Juba õige pea saavad lapsed uut maja kasutama hakata,” sõnab abivallavanem Trei.

Uus-Pärtle lasteaia valmimisel tekitame juurde kuni 144 lasteaiakohta, mille hulgas on ka kümne erivajadusega lapse kohta. Kahekorruselisse hoonesse netopinnaga 1551 ruutmeetrit on planeeritud ruumid ka muusika-, kunsti- ja võimlemistundideks ning ka teraapiaks. “Viimsi on jõudsalt kasvav vald, mida iseloomustab noorte perede rohkus. Vajadus lasteaiakohtade järele on aastast - aastasse kasvanud ning see peegeldab selgelt, et oleme noortele perekondadele atraktiivne elukeskkond,” räägib Jan Trei.

“Kaasaegse omavalitsusena soovime oma elanikele pakkuda parimaid õppetingimusi ja - keskkonda. Lapsed ja haridus on kindel prioriteet, millesse panustamine on justkui investeering tulevikku,” ütleb abivallavanem Jan Trei. Koolikohtade kõrval püsib Viimsis vajadus jätkuvalt ka lasteaiakohtade järele. 2017. aasta jaanuari seisuga oli munitsipaallasteaia koha ootel järjekorras umbes 300 last. Kuigi lähiaastatel hakkab lasteaiaealiste laste arv tasapisi langema, püsib siiski vajadus täiendavate lasteaiakohtade loomise järele.

Hoone projekteerimisel on arvestatud energiatõhususega. Ehitis tuleb vormilt ümar eesmärgil, et välisseina pinda oleks võimalikult vähe. Suvekuudel on rühmaruumides tagatud mõistlik õhutemperatuur, selleks on ümber hoone projekteeritud parajalt lai räästas, mis annab varju nii päikese kui ka vihma eest. Lisaks on akendel päikesekaitseklaasid.

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud Arhitektuurinurk OÜ. Projekteerimisel on aluseks võetud 2012. aastal Haabneeme alevikus Veiko Teini kavandi järgi valminud 144-kohaline Laanelinnu lasteaed, mis kompaktsuselt on ühtviisi nii funktsionaalne, energiasäästlik kui ka hubane ja lapsesõbralik. Lasteaia ehitab Nordlin Ehitus OÜ. Uue kuuerühmalise Uus-Pärtle lasteaia ehitus läheb maksma 1,7 miljonit eurot. Projekti kogumaksumusest 85% saab vald EASi toetusena regionaalarengu fondi linnapiirkondade jätkusuutlikkuse meetmest. 

Vaata galeriid SIIT!

Elis Tootsman