Facebook
RSS
Print

Viimsis avati uus 144-kohaline lasteaed

04.09.2017

Viimsis Lubja tee 23 avati täna uus 144-kohaline Uus-Pärtle lasteaed. Kahekorruselises hoones on kuus rühmaruumi, eraldi ruumid muusika-, kunsti- ja võimlemistundide läbiviimiseks ning teraapiaruumid. Kokku on uues lasteaias netopinda 1551 m2. Uus-Pärtle lasteaed on Viimsi vallas esimene, mis on mõeldud, projekteeritud ja ehitatud mõeldes ka erivajadustega lastele.

„1. mai seisuga elab Viimsi vallas Rahvastikuregistri andmetel 19 257 inimest, see arv suureneb iga aastaga,” ütles Viimsi abivallavanem Jan Trei. „Meie õnneks on suur osa Viimsi valla elanikest noored ja lapsed – valla kohus on tagada neile kõigile kodulähedased lasteaia- ja koolikohad. Kui aasta alguse seisuga oli munitsipaallasteaia koha ootel umbes 300 last, siis Uus-Pärtle lasteaia avamisega leeveneb see olukord tuntavalt. Kuigi lähiaastatel hakkab lasteaiaealiste laste arv tasapisi langema, püsib siiski vajadus täiendavate lasteaiakohtade loomise järele.“

„Uus-Pärtle maja on ehitatud lastele, arvestades kõikide laste vajadusi,“ ütles lasteaia direktor Maie Roos. „Uus-Pärtle maja eristub kaasaegsete audio-visuaalsete vahendite poolest, mis mitmekesistavad laste, muu hulgas ka erivajadustega laste keskkonda ning aitab tagada parimad arenguvõimalused.“

Lasteaias on kokku 6 rühma: 3 sõimerühma (lapsed vanuses 2-3), üks liitrühm (lapsed vanuses 2-5), üks erirühm (6 last), üks sobitusrühm (tavalapsed koos erivajadustega lastega vanuses 3-4). Kokku on Uus-Pärtle lasteaias hetkel 91 last.

„Uus-Pärtle lasteaed on Viimsi vallas esimene, mis on mõeldud kõikide vajadustega lastele – juba  projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud teiste seas ka erivajadustega lastega. Ruumid on polüfunktsionaalsed, mitmeid vahendeid saab kasutada õppetöö läbiviimiseks nii tavalasteaiarühmades kui ka erivajadustega laste rühmas. Kuuest rühmaruumist üks on mõeldud just erivajadustega lastele,“ rääkis Jan Trei.

Lasteaias on eraldi ruumid kunstiteraapia ja füsioteraapia jaoks. „Lasteaia üks erilisemaid pärleid on tunnetustuba, mis on varustatud kõige vajalikuga, et luua lastele häid emotsioone ning et neil oleks seal mõnus olla. Tunnetustoas olevad seadmed aiatavad lapsel keskenduda ning vajadusel rahuneda – mis on oluline näiteks autistlike laste jaoks. Samas on seal ka uus ja moodne tehnoloogia, mis aitab lastel õppida muusika, värvidemängu ja interaktiivsete piltide abil,“ lisas Jan Trei.

Hoone projekteerimisel on arvestatud ka energiatõhususega. Lasteaed on vormilt ümar, et välisseina pinda oleks võimalikult vähe. Siksaki kujuline v-kujulistel kanduritel varikatus annab hoonele iseloomu nii arhitektuurselt kui ka konstruktiivselt. Rühmaruumid on sügavad, mistõttu on idast läände suured aknapinnad. Et tagada suvekuudel rühmaruumides mõistlik õhutemperatuur, on ümber hoone projekteeritud parajalt lai räästas, mis annaks tulevikus lasteaiaperele varju nii päikese kui ka vihma eest. Lisaks on akendel päikesekaitseklaasid.

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud Arhitektuurinurk OÜ. Projekteerimisel on aluseks võetud 2012. aastal Haabneeme alevikus Veiko Teini kavandi järgi valminud 144-kohaline Laanelinnu lasteaed, mis on kompaktsuselt ühtviisi nii funktsionaalne, energiasäästlik kui ka hubane ja lapsesõbralik. Ehitas riigihanke võitnud Nordlin Ehitus OÜ, ehitusmaksumus oli 1 712 904 eurot. Tegemist on Tallinna linna lähipiirkonna arengustrateegia meetmest tuleneva EL rahastusega.

Viimsi vald (www.viimsivald.ee) asub Harjumaal Tallinna linna, Maardu linna ja Jõelähtme valla naabruses. Viimsi valla pindala on 73 km², vallas on ca 19 260 elanikku. Viimsi vallas on 2 alevikku, 20 küla ning 15 saart, neist suuremad on Naissaar ja Prangli.

Vaata galeriid SIIT!