Facebook
RSS
Print

Viimsilased XII noorte laulu- ja tantsupeol

26.06.2017

Juba sel nädalavahetusel toimuval 2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkelt tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi. 
Laulu- ja tantsupeol osaleb enam kui 650 viimsilast!

Laulupeol: 1-häälsed mudilaskoorid: Viimsi Kooli 1. klasside mudilaskoor, Haabneeme Kooli 1. klasside 1-häälne mudilaskoor; lastekoor: Viimsi Kooli lastekoor; mudilaskoorid: Haabneeme Kooli mudilaskoor, Viimsi Kooli mudilaskoor, Randvere Kooli mudilaskoor, Püünsi Kooli mudilaskoor; neidukoor: Leelo vol.2; noorte sümfooniaorkester: Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester; puhkpilliorkester: Viimsi Muusikakooli puhkpilliorkester; segakoor: Viimsi Kooli noortekoor.

Tantsupeol: 1.–2. klassi segarühmad: Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 4, Püünsi Kooli 1.–2. klassi rahvatantsurühm, Viimsi Kooli 1.–2. klasside rühm; 2.–3. klassi segarühmad: Haabneeme Kooli tantsurühm; 3.–4. klassi segarühmad: Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 3, Püünsi Kooli 3.–4. klassi rahvatantsurühm, Viimsi Kooli 3.–4. klasside rühm; 5.–6. klassi segarühmad: Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 2, Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 1, Viimsi Kooli Sõprus, Püünsi Kooli 5.–6. klassi tantsurühm; 7.–9. klassi segarühm: Püünsi Kooli 7.– 9. klassi rahvatantsurühm.