Facebook
RSS
Print

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 10. istung 14. augustil kell 15:00 Viimsi vallamajas

09.08.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 10. istungi, mis toimub 14. augustil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)

  • Päevakord
  • Eelnõu nr 1 - Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
  • Eelnõu nr 2 - Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
  • Eelnõu nr 3 - Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
  • Eelnõu nr 4 - Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
  • Eelnõu nr 5 - Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
  • Eelnõu nr 6 - Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmete kinnitamine
  • Eelnõu nr 7 - Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
  • Eelnõu nr 8 - Vallavolikogu fraktsiooni "Meie Viimsi" koosseisu muutmine