Facebook
RSS
Print

Viimsi vallavalitsuse küsitlus

31.07.2017

Hea Viimsilane, kes Sa vallas igapäevaselt elad, töötad või Sina armas külaline, kes sa Viimsit sageli külastad!

Palun täida lühike küsitlus (max 10 minutit) ja aita meil paremini mõista, kuidas Sina Viimsit näed ning end vallaga sidunud oled või tugevamini siduda soovid.

Viimsi Vallavalitsus, koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maksu- ja Tolliametiga viib läbi andmekaeve pilootprojekti, et selgitada välja valla tulubaasi suurendamisega seotud ootused, vajadused, ideed ja piirangud.
Vastused on anonüümsed ning ei ole konkreetse vastajaga seostatavad.
Sinu panus on Sulle suurepärane võimalus valla juhtimisotsustes kaasa rääkida ja meile hindamatu väärtusega.

Küsitlus viiakse läbi Viimsi vallavalitsuse poolt tellitud projekti „Koosvõimelised kohaliku omavalitsuse teenused, ärianalüüs ja väikearendus, I etapp“ raames. Pilootprojekt kestab 6 kuud.

Link küsitlusele: https://viimsivald.limequery.com/774546?lang=et

Lugupidamisega,

Viimsi Vallavalitsus

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt