Facebook
RSS
Print

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel mootorratta Honda XR 125L

09.01.2013

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi valla vara registris oleva mootorratta Honda XR 125L (esmane registreerimine 10.05.2005) võõrandamiseks. Mootorratta läbisõit on 2 821 km, mootori töömaht 124 cm3, registrimass 288 kg, pikkus 2,105 m ja laius 0,815 m. Võõrandamise alghind on 1000 (tuhat) eurot.

Pakkumise tagatisraha 100 (sada) eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele 221010936477 Swedbank, selgituseks märkida „Honda XR 125L tagatisraha“.
Pakkumine esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, millele on märgitud „HONDA XR 125L“ koos märkega „Mitte avada enne 28.01.2013 kell 13.10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.

Pakkumine peab sisaldama:
- pakutav hind (sõnade ja numbritega);
- täielikud andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi number ja e-posti aadress;
- füüsilise isiku puhul koopia isikuttõendavast dokumendist, juriidilise isiku puhul kandeotsuse ja registriosa kehtivad koopiad;
- nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
- maksuameti tõend maksuvõlgnevuse olemasolu või puudumise kohta;
- tagatisraha tasumist tõendav dokument;
- pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja puhul ka volikiri.

Mootorratta nägemiseks palume ühendust võtta kommunaalametiga e-posti teel alar at viimsivv dot ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2013 kell 13.00.

FOTOD: foto 1, foto 2.
 

Teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt