Facebook
RSS
Print

Viimsi valla teeilmajaamad

07.08.2017

Valla elanikel on võimalus jälgida valla teeolusid kahe Viimsi valla teeilmajaama kaudu - Pärnamäe teeilmajaam ja Rohuneeme teeilmajaam. Teeilmajaamade katsetused algasid juba detsembris, jaanuari keskpaigast on mõlemad ilmajaamad 100% töös.

Teeilmajaamade koondinfot saab vaadata Teeilmajaamade lehelt, kus on välja toodud vastava piirkonna õhutemperatuur, teekatte temperatuur, teeseis, tuule kiirus ja suund, kastepunkt jm liiklejale oluline info. Lisaks on Viimsi piirkonnas kajastatud ka kahe Randvere tee teekaamera pildid.

Viimsi valla teeilmajaamade veebilehed:
Pärnamäe teekaamera
Rohuneeme teekaamera

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt