Facebook
RSS
Print

Viimsi valla sünnitoetus

19.07.2017

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Viimsi vald sünnitoetust, mille suurus on 350 eurot (Viimsi valla 2017. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine).

Valla sünnitoetuse maksmise kord:

 • Sünnitoetus (350 eurot) makstakse välja järgmistel tingimustel:
  1) lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi;
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.
 • Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.
 • Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kuue kuu jooksul peale lapse sündi.
 • Erandjuhud lahendab sotsiaal- ja tervishoiuamet vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
  Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
  Sünnitoetuse taotlus
  Kui sündinud laps on Viimsi valla elanik, kuid te ei vasta sünnitoetuse maksmise tingimustele, siis esitage avaldus kutse saamiseks valla beebide vastuvõtule.

Täpsem info valla sünnitoetuse maksmise kohta vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti telefonil 602 8825 või 602 8867.


       Haabneeme LED projekt