Facebook
RSS
Print

Viimsi valla liikuvusuuringu esitlus 12.06.2017 kell 17.00 volikogu saalis

26.05.2017

 12. juunil kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja volikogu saalis Hendrikson & Ko poolt koostatud „Viimsi valla liikuvusuuring 2017“ esitlus.

Viimsi vald on ühena Tallinna naabervaldadest paratamatult üks osa kiirelt arenevast Tallinna linnastust. Kiire areng toob kaasa muudatusi Tallinna ja Viimsi tööjaotuses, millest tuleneb liikumiste hulk, ajaline jaotus ja sotsiaalne profiil. Arenguid saab juhtida strateegilises plaanis funktsioonide tasakaalustamisega või taktikalises plaanis transpordialaste valikute suunamisega.
Viimastel aastatel on Viimsi vald teostanud olulisi investeeringuid teenuste ja töökohtade lisandumisse valla territooriumil ja seetõttu on funktsionaalses plaanis loodud eeldused ka sundliikumiste vähenemiseks eeskätt ühendustel Tallinnaga. Peamised uurimisküsimused on: kas Viimsi valla jõupingutused on mõjutanud Tallinna ja Viimsi vahelisi liikumisi ning mida saab nende liikumiste mõjutamiseks veel ette võtta?

Ettekande teeb liikuvusekspert Marek Rannala.

 uuring

uuringu lisa