Facebook
RSS
Print

Viimsi kuulutas välja Haabneeme Kooli juurdeehituse ehitushanke

16.12.2016

Viimsi kuulutas valla kasvava elanike arvu ja lähiaastate täiendavate koolikohtade vajadusega seoses välja Haabneeme Kooli juurdeehituse hanke. Ehitatav kolmekordne juurdeehitus valmib 2017. aasta sügiseks, juurdeehituse ehituslik maht on 1000m3.

Fotod Haabneeme Koolist ja kavandatava juurdeehituse eskiisist:http://tinyurl.com/HaabneemeKool.

Hankedokumentidega „Haabneeme kooli juurdeehituse ehitamine“ on võimalik tutvuda riigihangete e-keskkonnas, viitenumbriga 174753.

 Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul saavad lapsed moodsa ja kaasaegse õpikeskkonna. „Täna õpib Haabneeme Koolis juba 453 õpilast. Juurdeehitus loob valda juurde 144 koolikohta, mis aitab leevendada vajadust õppekohtade järele Viimsi keskuse piirkonnas,“ ütles Jan Trei.

Ühtlasi võimaldab juurdeehitus Haabneeme Koolis õppetööd hakata läbi viima kolmes kooliastmes, 6-klassilisest Haabneeme Koolist saab 9-klassilise III õppeastmega täistsükli põhikool. Juurdeehitusega korrastab ja laiendab Viimsi oma haridusvõrku, vastavalt 2016. lõpus kinnitatud valla haridusvõrgu arengukavale.

„Haabneeme Kooli juurdeehitusse on kavandatud 2 koduklassi, 4 täismõõdus aineklassi, 1 väiksem keeleklass ja keemialabor ning tööõpetusklassid puidu- ja metallitehnoloogiate, kodunduse ja käsitöö õpetamiseks. Loodusainete klassi lisandumine parandab kindlasti ka huvihariduse kvaliteeti Haabneeme Koolis. Lisaks on kavandatud õpperuume teenindavad puhke- ja sanitaarruumid,“ ütles Trei.

Haabneeme kooli juurdeehitus rajatakse Randvere tee 18 asuvale krundile, kus 2009. aastal valmis Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ projekti järgi Haabneeme Kooli õppehoone. Juurdeehitus on kavandatud toimiva kooli arhitektuurilise jätkuna, järgides selle kõrgusi, rütme ning viimistluse põhimõtteid, olles siiski olemasolevast koolihoonest selgelt eraldatud, kuid toimiva kooliga ühenduses 2. ja 3. korrusel olemasolevat koridori jätkava puhkeruumi abil.

Hoone harmoneerub olemasoleva kooli- ja lasteaiahoonega, samuti looduskesskonnaga kooli vahetus läheduses ning on ka sisustuselt ergonoomiline ning materjalivalikult ja ruumipaigutuses kaasaegne.

Teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt