Facebook
RSS
Print

Viimsi Kool – „riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija 2012“

19.11.2012

Reedel, 16. novembril kuulutati välja teadusmeedia konverentsil „Teadushimuline meedia“ 2012. aasta Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinnakonkursi tulemused. Viimsi Kooli tunnustati II koha preemiaga.

Tegemist on kõige kõrgema riikliku tunnustusega teaduse populariseerimisel.
Auhinda annavad välja koostöös Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur ja Eesti Teaduste Akadeemia.

Viimsi Kool esitati konkursi nominendiks õpilasteaduse arendamise ja Collegium Eruditionise loomisega 4. kategoorias (tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel). Viimsi Kooli tunnustati II koha preemiaga.

Õpetaja Peeter Sipelgas, kes on Viimsi Kooli õpilasteaduse koordinaator, ütles: „Tänu kõikidele kolleegidele ja koostööpartneritele, kes on nende aastate jooksu aidanud kaasa teaduse populariseerimisele Viimsi Koolis ja kogukonnas. Alates tänasest võime uhkusega kasutada oma tegemistes märki „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija“.“

 

 

 

 

Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust, avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel ja/või edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

 

Viimsi Vallavalitsus õnnitleb Peeter Sipelgat ja Viimsi Kooli!