Facebook
RSS
Print

Viimsi aasta naine 2016

14.02.2017

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon kuulutab välja Viimsi aasta naise 2016 konkursi - märkame ja tunnustame vahvaid naisi!

Ootame taas aasta naise nominente, kellele austust avaldada.

Naiseks olemine tähendab kõige ideaalsemas mõttes naise kõigi potentsiaalide realiseerimist, peale tööalase ja ühiskondliku panustamise väärtustavad VEDA naised emaks  olemist.

Nominendi esitamise ja valimise reglement

  • Viimsi Aasta Naine elab Viimsis ja on oma tegevusega kaaskodanikele eeskujuks. Ta  toetab väärtushinnangute säilimist ühiskonnas, suudab ennast naisena  harmooniliselt teostada. Ta realiseerib ennast oma ametis, pereliikmena  ja panustab ka ühiskonda laiemalt.
  • Viimsi Aasta naine elab Viimsi vallas.
  • Viimsi Aasta naine on ema või juba vanaema.
  • Ta realiseerib end ametis, tema töö pakub rõõmu nii talle endale kui teistele.
  • Ta osaleb kogukonna ühiselus – kas naabrina, kodutänavas  või veel laiemal pinnal.
  • Tema tegevus on  kaaskodanikele innustav.
  • Ta on nõus olema Viimsi Aasta Naise nominent.

Nominendi esitajaks võib olla üksikisik või kodanike grupp. Esitamise kaaskirjas kirjeldatakse nominendi tegevust ja põhjendatakse, miks ta on Viimsi Aasta Naise aunimetuse vääriline. Nominent esitatakse kas e-mailile või paberkandjal. Kindlasti lisatakse ka esitaja ja nominendi kontaktid.

Viimsi Aasta Naise valib Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni üldkoosolek kinnisel hääletusel lihthäälteenamusega peale ühist esituskirjade ettelugemist.

Nominente saab esitada 22. märtsini :  info at harmoonikum dot ee või Pargi tee 8, Viimsi. Aasta Naine 2016 kuulutatakse välja 30. märtsil.

Viimsi aasta naise tiitliga pärjatutest saab lugeda SIIT!

Ene Lill
VEDA president

 

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt