Facebook
RSS
Print

Vallavalitsus jätkab Haabneeme ranna-alal arendustöödega

27.02.2017

Viimsi vallavalitsusel on kavas jätkata töid Haabneeme rannas ja selle lähialal ka käesoleval aastal.

Kesk tee rekonstrueerimine

Eelmisel suvel sai rekonstrueeritud Lepa teel asuv rannaparkla, käesoleval aastal on plaanis jätkata randa viiva Kesk tee rekonstrueerimistöödega alates Lepa tee ristmikust kuni rannani. Rajatakse vajalikud kommunikatsioonid, sademeveekraavi pannakse toru, sõidutee saab uue asfaltkatte, laiendatakse Kesk tee lõpus asuvat parklat, juurde tuleb kolm kohta.  Lisaks paigaldatakse tee ja rannaala äärtesse valgustid. Suurim muudatus puudutab jalakäijaid – Kesk tee kõrvale sanglepiku parki rajatakse randa suundujatele 3 m laiune jalgtee, mis lõpus (peale parkla ja rannahoone mahasõite) muutub kogu sõidutee laiuses jalakäijate alaks. Praegu tee lõpus asuv väikene müügikiosk teisaldatakse ning rajatava Haabneeme rannahoone ja Kesk tee 20 asuva rannarestoran Puri vaheline ala kaetakse kivisillutisega ning sinna paigaldatakse ka pingid ja lillevaasid.

Uueneb inventar ja teenused

Seoses Haabneeme rannahoone valmimisega on kavas uuendada ranna mänguväljakut – ümber paigutada ranna mänguväljaku elemente ning neid samal ajal remontida ja osaliselt välja vahetada. Samuti paigaldame ranna-alale prügikaste juurde.

Töö käib ka ranna riietuskabiinidele tunnusgraafika väljatöötamisega – eesmärgiga kujundada rannale visuaalne identiteet, mis ühest küljest haakub valla omaga, aga teisalt kajastab just rannale ja merele omaseid lustakaid sõnumeid ning Haabneeme randa. Lisaks saavad kõik randa suunduvad teeotsad viidad ning teavitustahvlid rannas käitumise üldreeglite kohta.

2016. aastal lõppes 3-aastane rannavalve teenuse leping. Kommunaalamet on koostamas uut rannavalve teenuse lähteülesannet, et läbi viia uus rannavalve teenuse hange perioodiks 2017-2020. Soovime edastada ranna veetemperatuuri ja ilma infot, pikendada suve keskel rannavalve teenuse osutamise aega ning uuendada rannavalve teenuseid. Hange on kavas välja kuulutada I kvartalis.

Tulevikuplaanid

Käesoleval aastal on plaanis koostada projekt Kesk tee pikenduse laudtee rajamiseks (olemasoleva kitsa laudtee asemele 7 m laiune laudtee, millel on ka valgustus) kuni vana muulini ning muuli renoveerimiseks kauniks jalakäijate vaateplatvorm-muuliks, millel asuvad piirded ja kuhu on paigaldatud pingid, kus saab nautida päikeseloojanguid. Projekt koos eelarvestusega valmib sügiseks. Perspektiivis on laudtee ja muul renoveerida.

Samuti on lähiaastatel kavas rajada ranna teenindushoone, kus asuksid ranna tualetid, vajadusel duššid, riietusruumid, saun (talisuplejatele), rannavalve ruumid (olemasolev torn on amortiseerunud) jm vajalikud teenused, mida rannas soovitakse tarbida. Igasugused ettepanekud vallavalitsusele ranna teenuste osas on teretulnud. Hoone on kavas rajada praeguse Kesk tee 20 hoone asemele, nõnda et üheskoos moodustaksid rannahoone ja teenindushoone ühtse ja tervikliku kompleksi.

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Fotole vajutades avaneb suuremalt!

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt