Facebook
RSS
Print

Uus-Pärtle lasteaed valmib sügiseks

09.02.2017

Viimsis Lubja külas Uus-Pärtle kinnistul algavad uue lasteaia ehitustööd, mis valmib 2017. aasta sügisel.

Viimsis on viimase kümne aastaga märgatavalt kasvanud elanike arv. Nii on aastatega suurenenud vajadus ka lasteaiakohtade järele. Lähinädalatel algavad Viimsis Lubja tee 23 kinnistul funktsionaalse Uus-Pärtle lasteaia ehitustööd. Lasteaiahoone valmimisel saab vald juurde kuni 144 lasteaiakohta.

Abivallavanem Jan Trei sõnul on oluline tagada kodulähedane haridus. „Viimsi valla üks suuremaid ülesandeid on tagada oma elanikele kvaliteetsed alus- ja üldhariduse omandamise võimalused. Viimsi vald on üks vähestest omavalitsustest Eestis, kus elanikkond kasvab. 2017. aasta 1. jaanuari seisuga elab Viimsi vallas Rahvastikuregistri andmetel 19 042 inimest. Viimsi eripäraks on see, et suure osa elanikkonnast moodustavad just noored ja lapsed, kes vajavad oma arenguteks piisaval määral häid lasteaedu ja koole.

Koolikohtade kõrval püsib Viimsis vajadus jätkuvalt ka lasteaiakohtade järele. 2017. aasta jaanuari seisuga oli munitsipaallasteaia koha ootel järjekorras umbes 300 last. Kuigi lähiaastatel hakkab lasteaiaealiste laste arv tasapisi langema, püsib siiski vajadus täiendavate lasteaiakohtade loomise järele.

Uus-Pärtle lasteaia ehitamisega astume olulise sammu, et vallas lasteaiakohtade puudust veelgi leevendada. Uus-Pärtle lasteaia rajamisega saavad valla lapsed sügiseks uue, lapsesõbraliku, ilusa, moodsa ning põnevate lahendustega lasteaia koos heatasemelise personaliga, et läbi selle veeta õnneliku lapsepõlve Viimsi lasteaedades," märkis Trei.

Kahekorruselisse hoonesse netopinnaga 1551 m² on planeeritud 6 rühmaruumi. Samuti on hoones eraldi ruumid muusika-, kunsti- ja võimlemistundide läbi viimiseks ning ka teraapiaruumid.

Jan Trei sõnul on hoone ruumiplaneeringult lihtne. „Ümber avara saali paiknevad rühmaruumid, põhjapoolses osas söögisaal, kabinetid ning õppeklassid,“ kirjeldas Trei. „Lisaks on hoones kohandatud üks rühm erivajadustega lastele ning õppeklasse saab kasutada ka tunnetus-, kunsti, muusika ja füsioteraapiaruumidena,“ jätkas ta.

Hoone projekteerimisel on arvestatud ka energiatõhususega. Lasteaed on vormilt ümar, et välisseina pinda oleks võimalikult vähe. Sikk-saki kujuline v-kujulistel kanduritel varikatus annab hoonele iseloomu nii arhitektuurselt kui ka konstruktiivselt. „Kuna rühmaruumid on piisavalt sügavad, oli vaja idast läände suuri aknapindasid,“ selgitab hoone plaani abivallavanem Trei. “Selleks, et ka suvekuudel tagada rühmaruumides mõistlik õhutemperatuur, on ümber hoone projekteeritud parajalt lai räästas, mis annaks tulevikus lasteaiaperele varju nii päikese kui ka vihma eest. Lisaks on akendel päikesekaitseklaasid,“ ütles Trei.

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud Arhitektuurinurk OÜ. Projekteerimisel on aluseks võetud 2012. aastal Haabneeme alevikus Veiko Teini kavandi järgi valminud 144-kohaline Laanelinnu lasteaed, mis kompaktsuselt on ühtviisi nii funktsionaalne, energiasäästlik kui ka hubane ja lapsesõbralik. Ehitajaks sai läbi avatud riigihanke Nordlin Ehitus OÜ.

Uus-Pärtle lasteaia ehitusmaksumus on 1 712 904 eurot. Tegemist on Tallinna linna lähipiirkonna arengustrateegia meetmest tuleneva EL rahastusega.

Projekti kogumaksumusest 15% on omafinantseering ning 85% loodab vald saada toetusena EAS regionaalfondi linnapiirkondade jätkusuutlikkuse meetmest. Ehitustööd on plaanis lõpetada 2017. aasta sügisel.

Uus-Pärtle lastead hakkab tegutsema MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus.

Haridus- ja kultuuriamet

 

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud arhitekt Veiko Tein, Arhitektuurinurk OÜ.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt