Facebook
RSS
Print

Küsitlus Muuga sadama ümbruskonnas lõhnahäiringute kohta

31.10.2012

Uuringufirma Emor alustab 1. novembril Muuga sadama ümbruskonnas küsitluse läbiviimist, et teada saada inimeste arvamusi lõhnahäiringute osas.
Uuring toimub Keskkonnainspektsiooni tellimusel ja selle eesmärk on selgitada lõhnaainete esinemise sagedust, iseloomu ja mõju inimestele. Need andmed on väga olulised õhu saastatuse piiramiseks ja parendusmeetmete väljatöötamiseks.

Uuring hõlmab Muuga ja Randvere küla, kust on tulnud kõige arvukamalt välisõhu kaebusi. Võrdluseks kaasatakse uuringusse ka Tammneeme küla. Ühtekokku intervjueeritakse juhuvalikul rohkem kui sadat kohalikku elanikku alates 18. eluaastast.
Osalemine uuringus on vabatahtlik ja küsitluses saadavaid andmeid kasutatakse ainult nimetatud uuringu huvides.
Kuidas küsitlejat ära tunda? Küsitleja esitab enne küsitlema asumist TNS Emori poolt välja antud volikirja küsitluste läbiviimiseks, millel on küsitleja foto, TNS Emori kontaktandmed ning volikirja number. Samuti esitab ta Keskkonnainspektsiooni kaaskirja, milles on küsitluse läbiviimise vajadus ja meetodid täpsemalt selgitatud.
Küsitlus kestab 18. novembrini. Küsitluse kokkuvõte on kättesaadav Keskkonnainspektsiooni kodulehel pärast kogutud andmete analüüsimist, alates 2013. aasta märtsist.

Mõistvat suhtumist ja koostööd soovides
Keskkonnainspektsioon

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt