Facebook
RSS
Print

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

10.10.2014

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

Eile, 9. oktoobril, toimus Viimsi valla volikogus Viimsi valla arengukava 2014-2020 teine lugemine, valla arengukava võeti vastu 18 poolthääle ja 1 erapooletu häälega, vastuhääli ei olnud. Viimsi valla kavandatud investeeringute maht järgmiseks neljaks aastaks on ca 28 mEUR-i.

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on vastavalt KOV korralduse seadusele arengukava üheks toimimise alusdokumendiks, kuid mille väljatöötamisse korralikult panustamata kohalik omavalitsus edukalt ja sisuliselt toimida ei saa. „Täna kehtiv Viimsi arengukava on saanud nö uue näo – muudatusi ja täiendusi on tehtud visioonis, eesmärkides, suundumustes, mõõdikutes kui investeeringutes. Selgelt on välja joonistatud arenguvajadused ja kitsaskohad, mis on tingitud valla kiirest arenguvajadusest. Need seisnevad peamiselt hariduse valdkonnas, teede infrastruktuuri parandamises, laste huvihariduse tagamises, sotsiaalsete tagatiste loomises ja keskkonnakaitse vajaduses,“ selgitas Viimsi vallavanem Jan Trei.

„Oleme selgemalt välja joonistanud ka tegurid, mis takistavad meid Viimsi valla tegelikku võimekust veelgi paremini ära kasutamast ja arengukava eesmärke jõulisemalt ellu viimast. Peamiselt on selleks rahaliste vahendite kaasamine e.  riigipoolne omavalitsuste rahastamismudeli jäikus, teisisõnu selle ajast maha jäämine,“ ütles Trei.

„On äärmiselt hea meel, et arutelu uue arengukava ümber oli vallas väga aktiivne. Oma sisendi andsid külavanemad, kelle ettepanekud said suuremal või vähemal märal kajastatud. Samuti tuli ettepanekuid nii kodanikeühendustelt kui ka üksikutelt valla kodanikelt. Ettepanekuid tehti seinast-seina ning see andis hea suure pildi, millised on Viimsi valla probleemid ja mida nende lahendamiseks on vaja teha.“ Vallavanema sõnul oli arengukavasse ettepanekute tegijaid üle 40-e, mõni ettepanek sisaldas omakorda kümneid punkte, mistõttu vallavalitsuse käsutuses oli läbi töötamiseks äärmiselt mahukas materjal.

„Arengukava sisaldab varasemaga võrreldes suhteliselt palju investeeringuid, mida rahastatakse läbi projektitoetuste. Olemas on selge investeeringute kava, milliseid investeeringuid, mis aastal teha plaanime. Lisaks terviknägemus lähiaastate teedeinvesteeringutest. Arengukava investeeringute ajakava on määratletud aastateks 2014 – 2017, arengukava eesmärkide perioodi määratlus on aastateks 2014 – 2020,“ ütles Trei. Jan Trei sõnul on kavandatud investeeringute maht järmiseks neljaks aastaks ca 28 mEUR-i.

„Kuidas kõike plaanitut rahaliselt katta õnnestub, selgub valla eelarve kujunemise käigust - sellest, kuidas laekuvad tulud, võimalustest kaasata projektitoetusi ja tütarettevõtete varasid, samuti riigipoolsest poliitikast KOV laenukoormust reguleerida. Oluline on, et siinkohal peaks riik kinni oma lubadustest. Sama tähtis on valla konsolideerimisgrupis järk-järguline üleminek ühtsele finantskorraldusele, mis omakorda tagaks paindlikuma ja ökonoomsema haldamise,“ selgitas vallavanem.

„Peame uue arengukavaga olema pikalt ettevaatavad, elluviimisel tuleb jooksvalt silmas pidada ka valla rahvastiku02prognooside paikapidavust, mille koostamisel kasutasime põhjalikke kaasaegseid mudeleid. Meie koostööpartneriks oli OÜ Geomedia, kes omab valla arengutest ülevaadet juba alates aastast 2005 ja kes on osalenud Viimsi arengukava koostamisel ka varasemalt,“ lisas vallavanem Jan Trei.


Lisainformatsioon:
 

Riina Solman
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht
Viimsi Vallavalitsus
mob: +372 52 92992
Riina dot Solman at viimsivv dot ee
Skype: riina.solman 

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014.

30.09.2014

 AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

Lapsevanemate programm alustab Viimsis

* Kuidas leida tasakaalu lapsevanemana?
* Kuidas jagu saada igapäevastest väikestest jamadest meie peres?
* Kuidas meie enda käitumine mõjutab meie lapsi?

Lapsevanemate kooli on oodatud osalema kõik emad-isad, kes soovivad saada rikkamaks ja teadlikumaks oma rollist lapsevanemana, leida endas kindlustunnet ja rõõmu.
Koolitus on kaasavas ja hubases vormis ning annab mõnusa impulsi iseendale.
 Plaanis on 10 kohtumist, igaüks neist eraldi alateemaga, puudutades meie ja lapse arengut, suhtlemist, isiksust ja teadmisi.

 


Loe veel

Haabneeme randa puudutav informatsioon

05.08.2014

01.08.2014.a Haabneeme supluskohast võetud ja TÜ Eesti Mereinstituudi laboris uuritud suplusvee analüüside tulemused näitasid, et Haabneeme supluskoha suplusvesi oli sogane. Oluliseks võib pidada õitsengut, kui vetikate biomass on 500mg/m3. Proovis oli 25,7 mg/m3. Vetikate jõudmine Haabneeme supluskohta oleneb tuule suunast.

Terviseameti seisukohalt ei ole suplemine “õitsvas” veekogus soovitav allergilistele inimestele, väikestele lastele, vanemas eas inimestele, loomadele. Suplemisel tuleb vältida vee neelamist. Peale suplemist vetikarikkas veekogus tuleb end kohe dušši all pesta ja vahetada riided.

 

Meeldetuletus kõikidele Viimsi valla koduomanikele

08.11.2013

Lähtudes 2013. a esimesest jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse“ muutmise seadusest, vabastatakse koduomanikud vastavalt asukohale kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa osas maamaksust.

Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2014. Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Palume kõiki elanike kontrollida üle oma elukohaandmed rahvastikuregistris, selleks on teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse spetsialisti poole, kabinet nr 100 või sisenedes kodanikuportaali www.eesti.ee, kust leiate päringu enda andmete kohta.

Ümber registreerimiseks saate elukohateate blanketi välja trükkida ja täita kodus, laadides see siit ning tuua see vallamajja. Vallamajja tulles, palume esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Loe lisaks:

1. jaanuaril 2013. a kehtestatud  Maamaksuseadus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine (Korduma kippuvad küsimused)

Rannarahva muuseumis läks lahti käpikute kogumise kampaania

28.10.2014

Rannarahva muuseumis läks lahti käpikute kogumise kampaania, mis kestab 15.novembrini. Käpikuid ja nende lugusid kogutakse nii füüsiliselt, kui virtuaalselt. Jõulukuus saavad käpikud osaks toredast installatsioonist Rannarahva muuseumis, Viimsi vabaõhumuuseumi jõulukülas ja veebis. Käsikäes käpikutes on sõbralikum, soojem ja mõnusam.

Osale käpikukapmaanias: KÄPPAPIDI KÄPIKUS.

Kas sa mõistad käpikute keelt?
Kas sa tunned käpikute tujusid?
Kas sa usud oma käpikute unistusi?
Kas sa mäletad oma käpikute mälestusi?

Usu, Sinu käpikud teavad, räägivad ja mäletavad rohkem, kui arvata oskad. Nad mäletavad ahjutule valguses kuduva vanaema lahkeid silmi ja soonelisi sõrmi. Nad räägivad küladest ja linnadest, metsatukkadest ja rannaniitudest, armsatest paikadest ja inimestest. Nad mäletavad saabumiste selgeid ja tugevaid käepigistusi aga ka lahkumiste pisaramärgi kindapihkusid.

Jah, oma väga erilises keeles räägivad käpikud meile meie enda lugu.

Käpikute keele tundmaõppimiseks korraldab Rannarahva muuseum käpikute kogumise kampaania. Üksikud käpikud, auguga käpikud, väikseks jäänud käpikud, pesus nässu läinud käpikud, poolelijäänud käpikud, ajahambast puretud käpikud, tuttuued käpikud – olgu käpikute saatus või elukaar milline iganes, kõik kogume kokku.

Käpikuid saab tuua või saata Rannarahva muuseumisse ja Viimsi vabaõhumuuseumisse kuni 15.novembrini. Käpikusse peida kindlasti ka lugu selle valmimisest, saamisloost, kaotamisest või leidmisest, kinkimisest, seotud inimesest või sinust endast rääkiv lugu, mis võiks mahtuda 100 sõna sisse.

Aga käpikuid kogutakse ka virtuaalselt Rannarahva muuseumi FB lehel https://www.facebook.com/events/298445193692623/

Lisa pilt oma käpikust - kasukavarrukast piilumas, riiulil lesimas, varrastel valmimas, pesukorvis norutamas, vanalinnas jalutamas, tööd tegemas või suvepuhkust nautimas. Pane juurde väike lugu ja postita lehele.

Jõulukuus kuulame käpikuid.

 

Nii me teame üksteisest rohkem.  Nii me oleme paremad. Nii me saamegi käpikukuulsaks.

Viimsi külade foorum "Kuulakem, külad kõnelevad!" 25.10 kl 11 Randvere koolis

21.10.2014

Head viimsilased!

Laupäeval 25. oktoobril, kell 11.00 - 13.30 toimub Randvere koolis (Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla) Viimsi külade foorum "Kuulakem, külad kõnelevad!" 


Loe veel

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

10.10.2014

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

Eile, 9. oktoobril, toimus Viimsi valla volikogus Viimsi valla arengukava 2014-2020 teine lugemine, valla arengukava võeti vastu 18 poolthääle ja 1 erapooletu häälega, vastuhääli ei olnud. Viimsi valla kavandatud investeeringute maht järgmiseks neljaks aastaks on ca 28 mEUR-i.


Loe veel

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

30.09.2014

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

 Lapsevanemate programm alustab Viimsis

* Kuidas leida tasakaalu lapsevanemana?
* Kuidas jagu saada igapäevastest väikestest jamadest meie peres?
* Kuidas meie enda käitumine mõjutab meie lapsi?

Lapsevanemate kooli on oodatud osalema kõik emad-isad, kes soovivad saada rikkamaks ja teadlikumaks oma rollist lapsevanemana, leida endas kindlustunnet ja rõõmu.
Koolitus on kaasavas ja hubases vormis ning annab mõnusa impulsi iseendale.
 Plaanis on 10 kohtumist, igaüks neist eraldi alateemaga, puudutades meie ja lapse arengut, suhtlemist, isiksust ja teadmisi.

Teadaanne Viimsi valla metsaomanikele

29.09.2014

Alates 1.oktoobrist 2014 teenindab Viimsi valla metsaomanikke Keskkonnaameti metsanduse spetsialist Toomas Rebassoo.

Kontakt:Toomas dot Rebassoo at keskkonnaamet dot ee tel. 6744808.

Vastuvõtt: Keskkonnaameti Harju kontoris, Viljandi mnt 16, Tallinn eelneval kokkuleppel.

Paberkandjal metsateatised: Keskkonnaamet, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn

Digitaalselt allkirjastatud metsateatised aadressil harju at keskkonnaamet dot ee.

 

04.09.2014| KODUKIRIK KUTSUB!

Arhiiv

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
kogu kuu täna