Facebook
RSS
Print

Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 istungi otsused ja määrused

22.06.2016

Vallavolikogu 21.06.2016 istungil vastuvõetud otsustega on võimalik tutvuda valla kodulehel, juurdepääs - SIIT
Samal istungil vastuvõetud vallavolikogu määrustele juurdepääs - SIIT

Jaanituled 2016

22.06.2016

Tänavu tähistame jaanipäeva ja võidupüha kaheksa suurema üritusena - Lubja ja Pärnamäe ühine jaanituli, Kelvingi küla jaanipäev, Leppneeme küla jaanipäevapidu, Viimsi jaanipäev, Randvere jaanipidu, Rohuneeme jaanituli, Prangli jaanipidu, Tammneeme küla jaanipäev. 


Loe veel

Seakatku meelespea

22.06.2016

Seakatku positiivsed leiud kütitud ja hukkunud metsigadelt võetud proovidest näitavad, et viiruse kontsentratsioon Eesti looduses on endiselt kõrge ja oht, et taud võiks jõuda metsast farmi, on väga suur.


Loe veel

Rail Balticu raudteetrassi määramine

22.06.2016

Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.  Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti aadressil info at harju dot maavalitsus dot ee.


Loe veel

Kirjalik enampakkumine Haabneeme rannas asuvale müügiplatsile rentniku leidmiseks

21.06.2016

Viimsi Vallavalitsus viib läbi kirjaliku enampakkumise Haabneeme rannas asuvale müügiplatsile rentniku leidmiseks 2016. ja 2017. aasta suvehooajaks (juuni-september). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.07.2016 kell 10.00

Alus: Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2016 korraldus nr 444

17.06.2016| Ära ahvatle varast
27.05.2016| AS Viimsi Vesi teatab
06.05.2016| Lähme talgutele!

Arhiiv