Facebook
RSS
Print

Viimast päeva! Viimsi Aasta tegu

02.02.2016

Viimsi Aasta tegu 2015 Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki viimsilasi appi, et valida Viimsi Aasta tegu 2015 väärilist sündmust.

Tunnustuse vääriliseks võib saada ettevõtmine, mis aasta jooksul on Viimsi vallale või viimsilastele olnud olulise tähtsusega. Ettepanekud on oodatud kuni 2. veebruarini e-posti aadressil aastategu@viimsivv.ee või paberkandjal aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harju maakond 74001. Vallavalituse tänukirjaga avaldatakse tunnustust konkursi võitnud ja enim mainitud teo kordasaatjaid, innustades neid jätkuvatele ettevõtmistele ning tänades Viimsi elu rikastamise eest! Lisainfo: Ott Kask, kultuuri- ja spordiameti juhataja (ott.kask@viimsivv.ee).

Viimsi Teataja

Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisu 29. istung 04. veebruaril kell 15:00 Viimsi vallamajas

29.01.2016

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisu 29. istungi, mis toimub 04. veebruaril 2016 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald).


Loe veel

Püünsi külavanem valitud

29.01.2016

28. jaanuaril 2016 toimunud Püünsi küla üldkoosolekul valiti Püünsi külavanemaks Jüri Kruusvee, kes jätkab ametis järgmised 4 aastat.

Viimsi Vallavalitsus

Viimsi vallavalitsus otsib maakorralduse spetsialisti

29.01.2016

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud 

MAAKORRALDUSE SPETSIALISTI 

Maakorralduse spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on maakorralduslike tööde koordineerimine ja läbiviimine.


Loe veel

Lumelinn ja vastlaliug plusskraadidega kimpus

28.01.2016

Algselt 6. veebruarile plaanitud Viimsi lumelinna ehitamine Tammepõllu tee äärsel lagendikul Haabneemes lükkub edasi kuni talvekülm saab taas võitu pikast sulailmast. Samal põhjusel ei saa me täna välja kuulutada 9. veebruaril planeeritavat Viimsi vastlaliugu Lubja mäe suusanõlval. Jälgige reklaami Viimsi valla kodulehel ja Facebooki lehel!

Viimsi valla kultuuri- ja spordiamet


Arhiiv