Facebook
RSS
Print

Taaslavastuslahing – 22. Weebruar 1919.

20.02.2015

 Saaremaa Sõjavara Selts ja Eesti Sõjamuuseum korraldavad 22. veebruaril kell 12 Viimsi mõisa ees ajaloolise taaslavastuslahingu – 22. Weebruar 1919.
Kõik huvilised on oodatud!

Kuna tegemist on sündmusega, kus lahingule omaselt käib kõva paugutamine, siis pisikesi lapsi ja lemmikloomi palume mitte kaasa võtta.

Liikluskorraldus ja parkimine:
* 22. veebruaril on kiirusepiirang 30 km/t Aiandi tee ja Liilia tee ristumisest kuni Vehemaa tee ristmikuni.
* Liiklust ja parkimist korraldavad reguleerijad.
* Taaslavastuslahingu ajal on võimalik parkida Nelgi tee 1 (huvikeskuse ja vallamaja), sõjamuuseumi ja spordiplatsi parklates.
Lisaks on tähistatud parkimisala Vehemaa teepeenral.

Allkirjastati koostööleping riigigümnaasiumite loomiseks

15.12.2014

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister ning Viimsi valla ja Rapla juhid koostöölepingud, mille kohaselt rajatakse Viimsisse ja Raplasse 2018. aastaks riigigümnaasiumid.

„Riik võttis endale kohustuse avada aastaks 2020 riigigümnaasiumid kõikides maakonnakeskustes,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Täna astume lubaduse täitmisele suure sammu lähemale, sest Raplasse ja Viimsisse rajatavate koolidega suureneb maakondlike riigigümnaasiumide arv kolmeteistkümneni,“ sõnas minister Ossinovski.

Viimsis ehitatakse riigigümnaasiumi tarbeks Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde uus hoone. Raplas hakkab riigigümnaasium tegutsema Kooli tänav 8 hetkel tühjalt seisvas koolimajas, millele lisandub juurdeehitus. Mõlema hoone ehitust korraldab Riigi Kinnisvara AS, rahastavad Eesti riik ning Euroopa Regionaalarengu Fond.


Loe veel

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

10.10.2014

Eile, 9. oktoobril, toimus Viimsi valla volikogus Viimsi valla arengukava 2014-2020 teine lugemine, valla arengukava võeti vastu 18 poolthääle ja 1 erapooletu häälega, vastuhääli ei olnud. Viimsi valla kavandatud investeeringute maht järgmiseks neljaks aastaks on ca 28 mEUR-i.

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on vastavalt KOV korralduse seadusele arengukava üheks toimimise alusdokumendiks, kuid mille väljatöötamisse korralikult panustamata kohalik omavalitsus edukalt ja sisuliselt toimida ei saa. „Täna kehtiv Viimsi arengukava on saanud nö uue näo – muudatusi ja täiendusi on tehtud visioonis, eesmärkides, suundumustes, mõõdikutes kui investeeringutes. Selgelt on välja joonistatud arenguvajadused ja kitsaskohad, mis on tingitud valla kiirest arenguvajadusest. Need seisnevad peamiselt hariduse valdkonnas, teede infrastruktuuri parandamises, laste huvihariduse tagamises, sotsiaalsete tagatiste loomises ja keskkonnakaitse vajaduses,“ selgitas Viimsi vallavanem Jan Trei.


Loe veel

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014.

30.09.2014

 AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

Lapsevanemate programm alustab Viimsis

* Kuidas leida tasakaalu lapsevanemana?
* Kuidas jagu saada igapäevastest väikestest jamadest meie peres?
* Kuidas meie enda käitumine mõjutab meie lapsi?

Lapsevanemate kooli on oodatud osalema kõik emad-isad, kes soovivad saada rikkamaks ja teadlikumaks oma rollist lapsevanemana, leida endas kindlustunnet ja rõõmu.
Koolitus on kaasavas ja hubases vormis ning annab mõnusa impulsi iseendale.
 Plaanis on 10 kohtumist, igaüks neist eraldi alateemaga, puudutades meie ja lapse arengut, suhtlemist, isiksust ja teadmisi.

 


Loe veel

Haabneeme randa puudutav informatsioon

05.08.2014

01.08.2014.a Haabneeme supluskohast võetud ja TÜ Eesti Mereinstituudi laboris uuritud suplusvee analüüside tulemused näitasid, et Haabneeme supluskoha suplusvesi oli sogane. Oluliseks võib pidada õitsengut, kui vetikate biomass on 500mg/m3. Proovis oli 25,7 mg/m3. Vetikate jõudmine Haabneeme supluskohta oleneb tuule suunast.

Terviseameti seisukohalt ei ole suplemine “õitsvas” veekogus soovitav allergilistele inimestele, väikestele lastele, vanemas eas inimestele, loomadele. Suplemisel tuleb vältida vee neelamist. Peale suplemist vetikarikkas veekogus tuleb end kohe dušši all pesta ja vahetada riided.

 

Meeldetuletus kõikidele Viimsi valla koduomanikele

08.11.2013

Lähtudes 2013. a esimesest jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse“ muutmise seadusest, vabastatakse koduomanikud vastavalt asukohale kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa osas maamaksust.

Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2014. Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Palume kõiki elanike kontrollida üle oma elukohaandmed rahvastikuregistris, selleks on teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse spetsialisti poole, kabinet nr 100 või sisenedes kodanikuportaali www.eesti.ee, kust leiate päringu enda andmete kohta.

Ümber registreerimiseks saate elukohateate blanketi välja trükkida ja täita kodus, laadides see siit ning tuua see vallamajja. Vallamajja tulles, palume esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Loe lisaks:

1. jaanuaril 2013. a kehtestatud  Maamaksuseadus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine (Korduma kippuvad küsimused)

Haabneeme ranna müügiplatside enampakkumine 2015 suvehooajaks

17.04.2015

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja Haabneeme rannas asuvatele müügiplatsidele rentnike leidmiseks kirjaliku enampakkumise 2015. aasta suvehooajaks.

Enampakkumisele tulevad müügiplatsid:
Haabneeme ranna müügiplats nr 1 (10 x 10 m), asukohaga Kaluri tee lõpus. Müügiplatsi kasutamise otstarve on korraldada toitlustustegevust Haabneeme ranna külastajatele.
Haabneeme ranna müügiplats nr 2 (4 x 5 m), asukohaga Mereranna tee lõpus. Müügiplatsi kasutamise otstarve on korraldada jae müüki Haabneeme ranna külastajatele.
Haabneeme ranna müügiplats nr 4 (13 x 13 m), asukohaga Kaluri tee lõpust 45 m lõuna suunas muruga kaetud alal. Müügiplatsi kasutamise otstarve on korraldada meelelahutustegevust ja mänge Haabneeme ranna külastajatele.


Loe veel

Südamenädal Viimsis

16.04.2015

Aprilli kolmas nädal (20.–26. aprill) on Eestis pühendatud südametervisele. Südamenädalat tähistame alates 1993. aastast – seega tänavu juba 23. korda!

Viimsi Noortekeskused korraldavad südamenädalal liikumisüritusi Viimsi eri paikades.

Liikumine on tervise ja ilus alus ning noortekeskused tahavad kõik huvilised liikuma viia. Räägime ka tervislikke eluviise toetavatel teemadel ning arutleme selle üle, kuidas noori rohkem liikuma saada.


Loe veel

Naabrivalve koostöö ümarlaud

16.04.2015

Austatud Viimsi valla kodanikud!

Olete väga oodatud Naabrivalve koostöö ümarlauale, mille korraldavad Viimsi ja Eesti Naabrivalve koostöös Viimsi Vallavalitsuse ja Eesti Politseiga.

Teisipäeval, 21. aprillil kell 17.30 - 19.30 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II korruse vallavolikogu saalis.


Loe veel

Viimsi Vallavalitsus otsib lastekaitsespetsialisti

15.04.2015

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

Ametikoha peamised tööülesanded on laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest ning abistamise võimalustest, abivajavatele peredele abi osutamise korraldamine ning järelevalve, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, juhtumipõhise töö kavandamine koostöös sotsiaalvõrgustiku liikmetega, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, laste õiguste ja huvide kaitsmine, asendushooldusega seotud toimingud, ennetustöö.


Loe veel

Viimsi tõstis pensionäride ühekordset sotsiaaltoetust 40 euroni

15.04.2015

Viimsi Vallavalitsus otsustas maksta ühekordset toetust 40 eurot kõigile vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kes omavad Rahvastikuregistri andmetel elukohta Viimsi vallas vähemalt alates 1. jaanuarist 2015. Toetus makstakse eakatele välja ajavahemikul 10. oktoobrist kuni 18. detsembrini 2015.


Loe veel

25.03.2015| Kevad liikluses
12.03.2015| Infopäev MTÜ-dele

Arhiiv