Facebook
RSS
Print

Viimsi Rattaretk 2015

27.05.2015

 

Taaslavastuslahing – 22. Weebruar 1919.

20.02.2015

 Saaremaa Sõjavara Selts ja Eesti Sõjamuuseum korraldavad 22. veebruaril kell 12 Viimsi mõisa ees ajaloolise taaslavastuslahingu – 22. Weebruar 1919.
Kõik huvilised on oodatud!

Kuna tegemist on sündmusega, kus lahingule omaselt käib kõva paugutamine, siis pisikesi lapsi ja lemmikloomi palume mitte kaasa võtta.

Liikluskorraldus ja parkimine:
* 22. veebruaril on kiirusepiirang 30 km/t Aiandi tee ja Liilia tee ristumisest kuni Vehemaa tee ristmikuni.
* Liiklust ja parkimist korraldavad reguleerijad.
* Taaslavastuslahingu ajal on võimalik parkida Nelgi tee 1 (huvikeskuse ja vallamaja), sõjamuuseumi ja spordiplatsi parklates.
Lisaks on tähistatud parkimisala Vehemaa teepeenral.

Allkirjastati koostööleping riigigümnaasiumite loomiseks

15.12.2014

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister ning Viimsi valla ja Rapla juhid koostöölepingud, mille kohaselt rajatakse Viimsisse ja Raplasse 2018. aastaks riigigümnaasiumid.

„Riik võttis endale kohustuse avada aastaks 2020 riigigümnaasiumid kõikides maakonnakeskustes,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Täna astume lubaduse täitmisele suure sammu lähemale, sest Raplasse ja Viimsisse rajatavate koolidega suureneb maakondlike riigigümnaasiumide arv kolmeteistkümneni,“ sõnas minister Ossinovski.

Viimsis ehitatakse riigigümnaasiumi tarbeks Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde uus hoone. Raplas hakkab riigigümnaasium tegutsema Kooli tänav 8 hetkel tühjalt seisvas koolimajas, millele lisandub juurdeehitus. Mõlema hoone ehitust korraldab Riigi Kinnisvara AS, rahastavad Eesti riik ning Euroopa Regionaalarengu Fond.


Loe veel

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

10.10.2014

Eile, 9. oktoobril, toimus Viimsi valla volikogus Viimsi valla arengukava 2014-2020 teine lugemine, valla arengukava võeti vastu 18 poolthääle ja 1 erapooletu häälega, vastuhääli ei olnud. Viimsi valla kavandatud investeeringute maht järgmiseks neljaks aastaks on ca 28 mEUR-i.

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on vastavalt KOV korralduse seadusele arengukava üheks toimimise alusdokumendiks, kuid mille väljatöötamisse korralikult panustamata kohalik omavalitsus edukalt ja sisuliselt toimida ei saa. „Täna kehtiv Viimsi arengukava on saanud nö uue näo – muudatusi ja täiendusi on tehtud visioonis, eesmärkides, suundumustes, mõõdikutes kui investeeringutes. Selgelt on välja joonistatud arenguvajadused ja kitsaskohad, mis on tingitud valla kiirest arenguvajadusest. Need seisnevad peamiselt hariduse valdkonnas, teede infrastruktuuri parandamises, laste huvihariduse tagamises, sotsiaalsete tagatiste loomises ja keskkonnakaitse vajaduses,“ selgitas Viimsi vallavanem Jan Trei.


Loe veel

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014.

30.09.2014

 AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

Lapsevanemate programm alustab Viimsis

* Kuidas leida tasakaalu lapsevanemana?
* Kuidas jagu saada igapäevastest väikestest jamadest meie peres?
* Kuidas meie enda käitumine mõjutab meie lapsi?

Lapsevanemate kooli on oodatud osalema kõik emad-isad, kes soovivad saada rikkamaks ja teadlikumaks oma rollist lapsevanemana, leida endas kindlustunnet ja rõõmu.
Koolitus on kaasavas ja hubases vormis ning annab mõnusa impulsi iseendale.
 Plaanis on 10 kohtumist, igaüks neist eraldi alateemaga, puudutades meie ja lapse arengut, suhtlemist, isiksust ja teadmisi.

 


Loe veel

Haabneeme randa puudutav informatsioon

05.08.2014

01.08.2014.a Haabneeme supluskohast võetud ja TÜ Eesti Mereinstituudi laboris uuritud suplusvee analüüside tulemused näitasid, et Haabneeme supluskoha suplusvesi oli sogane. Oluliseks võib pidada õitsengut, kui vetikate biomass on 500mg/m3. Proovis oli 25,7 mg/m3. Vetikate jõudmine Haabneeme supluskohta oleneb tuule suunast.

Terviseameti seisukohalt ei ole suplemine “õitsvas” veekogus soovitav allergilistele inimestele, väikestele lastele, vanemas eas inimestele, loomadele. Suplemisel tuleb vältida vee neelamist. Peale suplemist vetikarikkas veekogus tuleb end kohe dušši all pesta ja vahetada riided.

 

Meeldetuletus kõikidele Viimsi valla koduomanikele

08.11.2013

Lähtudes 2013. a esimesest jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse“ muutmise seadusest, vabastatakse koduomanikud vastavalt asukohale kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa osas maamaksust.

Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2014. Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Palume kõiki elanike kontrollida üle oma elukohaandmed rahvastikuregistris, selleks on teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse spetsialisti poole, kabinet nr 100 või sisenedes kodanikuportaali www.eesti.ee, kust leiate päringu enda andmete kohta.

Ümber registreerimiseks saate elukohateate blanketi välja trükkida ja täita kodus, laadides see siit ning tuua see vallamajja. Vallamajja tulles, palume esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Loe lisaks:

1. jaanuaril 2013. a kehtestatud  Maamaksuseadus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine (Korduma kippuvad küsimused)

Rannarahva festival ja Jazzkaar kutsuvad Paatide karnevalile

30.06.2015

12.juulil Tallinna lahel

Karnevali kunstiline juht Siim Aimla

Kaks festivali on muusika-aastal ühendanud kaks suurt jõudu, mis tegelikult ongi lahutamatud - mere ja muusika.

Karneval kulgeb meeleolukas 30-ndate aastate svingrütmis Tallinna kesklinnast Viimsisse, tehes vahepeatuse 80-ndate aastate olümpiasadamas Pirital.
Info FB-s https://www.facebook.com/events/1657071277844282/


Loe veel

Prangli Saarte Selts sai esimese merepäästekaatri

29.06.2015

Täna, 29.juunil anti Leppneeme sadamas MTÜ Prangli Saarte Seltsile, vabatahtlikele merepäästjatele, pidulikult üle 49,3 tuh eurot maksnud merepäästekaater, mille näol on tegemist seltsi esimese alusega.

Viimsi väikesaarte elanike ja mereturistide ohutuse tagamine on üks valla turvalisuse prioriteete ning abivallavanema Mati Mätliku sõnul on vallavalitsus uue kaatri tulekut oodanud kaua. „Möödunud aastal toimusid seltsi ja vallavalitsuse vahel sisulised läbirääkimised kaatri soetamiseks, mille tulemust näeme täna siin. Siseministeeriumi rahastuse kaasabil soetatud  kajutiga RIB-kaater tagab kindlasti turvalisema ja kiirema abivajajate transpordi,“ sõnas Mätlik.


Loe veel

1. juulil 2015 jõustub uus planeerimisseadus

25.06.2015

Uus seadus on kuni 30.juunini 2015 kehtivast seadusest oluliselt mahukam. Osalt on see tingitud uute planeeringuliikide lisandumisest, põhiosa täiendavatest sätetest tuleneb aga seaduse uuest ülesehitusest. Kui senikehtinud seadus sätestas planeeringute koostamise ja kaasamise nõuded kõigile planeeringuliikidele sisuliselt ühes peatükis, siis uues seaduses on iga planeeringuliigi menetlusnõuete kohta koostatud eraldi peatükk.


Loe veel

Kesk tee suletud 27.06

25.06.2015

Seoses asfalteerimistöödega on laupäeval, 27.06.2015 suletud liiklusele Kesk tee, lõigul Kase tee kuni Kuuse tee. Liiklus on takistatud kella 8:00 kuni 18:00ni. Töid teostab OÜ N&V, töödejuhataja on Ando Orgusaar, tel 50 10 097.

Sagenenud jalgrattavargused

22.06.2015

Head Viimsi elanikud

Viimasel ajal on piirkonnas sagenenud jalgrattavargused. Enamasti varastatakse jalgrattaid, mis on jäetud järelevalveta ja lukustamata või ööseks välja. Selleks, et taolisi vargusi ära hoida, peaks alati jalgratta juurest lahkudes selle lukustama ning võimalusel jalgrattaid ööseks mitte välja jätma. 
Tuletan meelde, et ka koridorides ja keldrites on jalgratta lukustamine vajalik. Samuti tuleb võimalusel jälgida, et koridori välisust ei avataks inimestele, kellel sinna asja ei ole. Veel kutsun ülesse inimesi ka ise piirkonnas liikudes silmad lahti hoidma ning kahtlast tegevust märgates teavitama sellest politseid lühinumbril 112 või tööpäevadel piirkonnapolitseinikku telefonil 602 8855. 
Julgustan inimesi liituma uue jalgrattaregistriga Bike-ID (www.bike-id.eu)  tänu millele on varastatud ja hiljem leitud jalgratta ning selle omaniku kokkuviimine lihtsam ning samuti on jalgratast ostes võimalik kontrollida ega jalgratas pole märgitud varastatuks.
 
Turvalist suve soovides
Egon Roosimägi
piirkonnapolitseinik 

19.06.2015| Jaanituled vallas
11.05.2015| Rattaralli 2015

Arhiiv