Facebook
RSS
Print

Viimsi Rattaretk 2015

27.05.2015

 

Taaslavastuslahing – 22. Weebruar 1919.

20.02.2015

 Saaremaa Sõjavara Selts ja Eesti Sõjamuuseum korraldavad 22. veebruaril kell 12 Viimsi mõisa ees ajaloolise taaslavastuslahingu – 22. Weebruar 1919.
Kõik huvilised on oodatud!

Kuna tegemist on sündmusega, kus lahingule omaselt käib kõva paugutamine, siis pisikesi lapsi ja lemmikloomi palume mitte kaasa võtta.

Liikluskorraldus ja parkimine:
* 22. veebruaril on kiirusepiirang 30 km/t Aiandi tee ja Liilia tee ristumisest kuni Vehemaa tee ristmikuni.
* Liiklust ja parkimist korraldavad reguleerijad.
* Taaslavastuslahingu ajal on võimalik parkida Nelgi tee 1 (huvikeskuse ja vallamaja), sõjamuuseumi ja spordiplatsi parklates.
Lisaks on tähistatud parkimisala Vehemaa teepeenral.

Allkirjastati koostööleping riigigümnaasiumite loomiseks

15.12.2014

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister ning Viimsi valla ja Rapla juhid koostöölepingud, mille kohaselt rajatakse Viimsisse ja Raplasse 2018. aastaks riigigümnaasiumid.

„Riik võttis endale kohustuse avada aastaks 2020 riigigümnaasiumid kõikides maakonnakeskustes,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Täna astume lubaduse täitmisele suure sammu lähemale, sest Raplasse ja Viimsisse rajatavate koolidega suureneb maakondlike riigigümnaasiumide arv kolmeteistkümneni,“ sõnas minister Ossinovski.

Viimsis ehitatakse riigigümnaasiumi tarbeks Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde uus hoone. Raplas hakkab riigigümnaasium tegutsema Kooli tänav 8 hetkel tühjalt seisvas koolimajas, millele lisandub juurdeehitus. Mõlema hoone ehitust korraldab Riigi Kinnisvara AS, rahastavad Eesti riik ning Euroopa Regionaalarengu Fond.


Loe veel

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

10.10.2014

Eile, 9. oktoobril, toimus Viimsi valla volikogus Viimsi valla arengukava 2014-2020 teine lugemine, valla arengukava võeti vastu 18 poolthääle ja 1 erapooletu häälega, vastuhääli ei olnud. Viimsi valla kavandatud investeeringute maht järgmiseks neljaks aastaks on ca 28 mEUR-i.

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on vastavalt KOV korralduse seadusele arengukava üheks toimimise alusdokumendiks, kuid mille väljatöötamisse korralikult panustamata kohalik omavalitsus edukalt ja sisuliselt toimida ei saa. „Täna kehtiv Viimsi arengukava on saanud nö uue näo – muudatusi ja täiendusi on tehtud visioonis, eesmärkides, suundumustes, mõõdikutes kui investeeringutes. Selgelt on välja joonistatud arenguvajadused ja kitsaskohad, mis on tingitud valla kiirest arenguvajadusest. Need seisnevad peamiselt hariduse valdkonnas, teede infrastruktuuri parandamises, laste huvihariduse tagamises, sotsiaalsete tagatiste loomises ja keskkonnakaitse vajaduses,“ selgitas Viimsi vallavanem Jan Trei.


Loe veel

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014.

30.09.2014

 AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

Lapsevanemate programm alustab Viimsis

* Kuidas leida tasakaalu lapsevanemana?
* Kuidas jagu saada igapäevastest väikestest jamadest meie peres?
* Kuidas meie enda käitumine mõjutab meie lapsi?

Lapsevanemate kooli on oodatud osalema kõik emad-isad, kes soovivad saada rikkamaks ja teadlikumaks oma rollist lapsevanemana, leida endas kindlustunnet ja rõõmu.
Koolitus on kaasavas ja hubases vormis ning annab mõnusa impulsi iseendale.
 Plaanis on 10 kohtumist, igaüks neist eraldi alateemaga, puudutades meie ja lapse arengut, suhtlemist, isiksust ja teadmisi.

 


Loe veel

Haabneeme randa puudutav informatsioon

05.08.2014

01.08.2014.a Haabneeme supluskohast võetud ja TÜ Eesti Mereinstituudi laboris uuritud suplusvee analüüside tulemused näitasid, et Haabneeme supluskoha suplusvesi oli sogane. Oluliseks võib pidada õitsengut, kui vetikate biomass on 500mg/m3. Proovis oli 25,7 mg/m3. Vetikate jõudmine Haabneeme supluskohta oleneb tuule suunast.

Terviseameti seisukohalt ei ole suplemine “õitsvas” veekogus soovitav allergilistele inimestele, väikestele lastele, vanemas eas inimestele, loomadele. Suplemisel tuleb vältida vee neelamist. Peale suplemist vetikarikkas veekogus tuleb end kohe dušši all pesta ja vahetada riided.

 

Meeldetuletus kõikidele Viimsi valla koduomanikele

08.11.2013

Lähtudes 2013. a esimesest jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse“ muutmise seadusest, vabastatakse koduomanikud vastavalt asukohale kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa osas maamaksust.

Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2014. Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Palume kõiki elanike kontrollida üle oma elukohaandmed rahvastikuregistris, selleks on teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse spetsialisti poole, kabinet nr 100 või sisenedes kodanikuportaali www.eesti.ee, kust leiate päringu enda andmete kohta.

Ümber registreerimiseks saate elukohateate blanketi välja trükkida ja täita kodus, laadides see siit ning tuua see vallamajja. Vallamajja tulles, palume esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Loe lisaks:

1. jaanuaril 2013. a kehtestatud  Maamaksuseadus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine (Korduma kippuvad küsimused)

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ eskiislahenduse avalik väljapanek 3.-10.juuni

29.05.2015

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 3.-10. juunini ja avalikud arutelud toimuvad:

  • 16. juunil algusega kell 15 Harju Maavalitsuse III korruse saalis (Roosikrantsi 12, Tallinn)
  • 16. juunil algusega kell 18 Kose Gümnaasiumi aulas (Pikk 12, Kose alevik)
  • 17. juunil algusega kell 18 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, Keila)

Harju maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Harju Maavalitsuse kodulehel (http://harju.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering-2030-1) ja Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn) tööajal.

 

Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisu 21. istung 2. juunil kell 15:00 Viimsi vallamajas

28.05.2015

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisu 21. istungi, mis toimub 2. juunil 2015 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald).


Loe veel

Viimsi vallavolikogu valis uue volikogu esimehe ja vallavanema

27.05.2015

27.05.2015

Viimsi vallavolikogu valis tänasel korralisel istungil volikogu esimeheks Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Mailis Alt’i ning vallavanemaks Reformierakonna meeskonnas oleva Alvar Ild’i.

„Täna on Viimsi jaoks märgilise tähtsusega päev. Oleme oma meeskonnaga aasta jagu jõulist tööd opositsioonis teinud. Viimased kuud oleme pidanud sisukaid läbirääkimisi partneritega ning mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele, kuidas üheskoos Viimsi valda tema elaniku jaoks kõige edukamalt arendada,“ ütles Alt.

Vallavanem Ild lisas, et esimene pool aastat, mis võimul jõuti olla, käivitati Viimsi jaoks olulised projektid nagu riigigümnaasiumi ehitamine Viimsisse, õpilastele tasuta ühistransport, haridustöötajate palgatõus. „Nüüd tuleb selle tööga jätkata ning oma järgnevad plaanid ellu viia,“ sõnas Ild.


Loe veel

Täna valib Viimsi vallavolikogu uue volikogu esimehe ja vallavanema

27.05.2015

Seoses senise Viimsi vallavolikogu esimehe ja vallavanema tagasiastumisega valib Viimsi vallavolikogu 27. mail toimuval istungil uue volikogu esimehe ja vallavanema ning kinnitab ametisse abivallavanemad.

Reedel, 22. mail esitasid Viimsi vallavolikogu esimees Priit Robas ja vallavanem Jan Trei tagasiastumisavalduse, mis oli tingitud sisemistest vastuoludest koalitsioonis.


Loe veel

Avalik konkurss „Viimsi vallale õigusabiteenuse osutamine”

26.05.2015

Viimsi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Viimsi vallale ajavahemikuks 1. juulist 2015 kuni 30. juunini 2016 õigusteenuse osutajate leidmiseks.


Loe veel

11.05.2015| Rattaralli 2015
29.04.2015| Viimsi jooks 2015
16.04.2015| Südamenädal Viimsis

Arhiiv