Facebook
RSS
Print

Ühekordne toetus pensionäridele

05.10.2017

Viimsi Vallavalitsuse 25.04.2017 korralduse nr 288 alusel makstakse toimetuleku parandamiseks ka käesoleval aastal täiendavat toetust pensionäridele.

Toetust 60 eurot makstakse vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni ning saajatele, kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 1. jaanuarist 2017.

Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada vormikohane taotlus Viimsi Vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai toetust eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse toetus üle 2016. aasta toetuse väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel.

Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 20. oktoobriks 2017 allolevatel telefoninumbritel või e-posti aadressile info@viimsivv.ee.

Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 25. oktoobrist kahe nädala jooksul. Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 25. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2017. Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuametist E kell 14–17 ja N kell 9–12 ja 14–17 ning telefonidel 602 8825 ja 602 8867.

Viimsi Vallavalitsus


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 08.01.2018


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 15.01.2018

 
Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 14.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt