Facebook
RSS
Print

Töö- ja karjäärimess

06.02.2017

7. märtsil kell 12-18 korraldab töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond Kultuurikatlas taas töö- ja karjäärimessi.

Messist annab ülevaate Gerli Toomla, töötukassa tööandjate konsultant.

Kellele mess mõeldud on?

Kõigile inimestele: nii töötavatele kui tööd otsivatele, nii õppivatele kui pensionipõlve pidavatele, nii eesti emakeelega kui muud keelt kõnelevatele, samuti ka vähenenud töövõimega inimestele. Messilt leiab väga erinevaid tööpakkumisi, põneva seminariprogrammi, karjäärinõustamise ja palju muud huvitavat. Mess on ligipääsetav ka vähenenud töövõimega inimestele.

Kas meie valla töötutel on mõtet messile tulla?

Kindlasti on mõtet, sest tööl saab käia ka kodust kaugemal ning paljud ettevõtted pakuvad töötajatele ka organiseeritud transporti tööle ja koju saamiseks. Valikuid on palju ja kohapeal on hea võimalus kõigest täpsemalt kuulda ja juurde küsida.

Mitu ettevõtet messil osaleb?

Messile tuleb ligi 100 tööandjat, esindatud on ka riigisektori asutused. Pakutakse nii lihttööd kui spetsialisti ametikohti, nii täis- kui osalist tööaega, samuti lühiajalisi tööampse ja hooajalisi töökohti.

Millist tegevust leiavad messilt noored?

Noortele on avatud karjäärikohvik, kus nõustajad aitavad tööd valida, CVd kirjutada, teste teha, õpetavad, kuidas võiks töövestlusel käituda. Kui mõnel noorel on soov välismaale tööle minna, saab rääkida Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES esindajatega, kes tutvustavad oma riigi tööpakkumisi ja annavad praktilisi näpunäiteid, mida teise riiki elama asumisel silmas pidada. Esindatud on ka  kutseõppeasutused.

Kas pensionipõlve pidaval inimesel tasub ka messile tulla?

Kindlasti. Kuna Eesti seisab silmitsi töökäte nappusega, värbavad ettenägelikud ja mitmekülgseid inimsuhteid väärtustavad ettevõtted juba praegu hea meelega vanemaealisi inimesi, pakkudes tihti ka osalise tööajaga töötamise võimalusi. Praeguseks on ümber lükatud ka mitmed varasemad vanuse ja töötamisega seotud stigmad. Näiteks on välja selgitatud, et ligikaudu 70% vanemaealistest inimestest ei puudu töölt haiguse tõttu. Samuti ei vasta tõele see, et õppimisvõime vanusega halveneb – vastupidi, sõnavara ja jutustamisoskus muutuvad hoopiski paremaks.

Mida põnevat messil veel toimub?

Messile tasub tulla ka inimesel, kes parasjagu tööd ei otsi. Karjääriseminaril „Meie inimesed – meie võimalused 2.0“ arutletakse, kas ja miks valida infotehnoloogia, kes on IT-virtuoos - kas patsiga poiss või hoopis tüdruk, kas ettevõtte väärtuse loovad inimesed või nende loodud IT-lahendused jne.

Samuti toimuvad erinevad töötoad. Varasematel messidel on väga menukaks osutunud ettevõtlusega seotud ja ka stressi ning läbipõlemise ennetamisest kõnelevad töötoad. Messikülastajate küsimustele vastavad meie koostööpartnerid Maksu- ja Tolliametist, Tööinspektsioonist ja Sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid. 

Messil saab ka tasuta karjäärinõu, karjäärinõustamisele võib tulla ka juba töötav inimene. Nõustamisele on mõtet tulla, kui tööstress kipub ligi hiilima, kui tundub, et tahaks tööelus muudatust või on soov õppida uut ametit. Samuti nõustame CV koostamisel ning aitame valmistuda tööintervjuuks. Ka tasub nõustaja jutule tulla, kui püüdlete ettevõtluse poole, kuid seda varjutavad kõhklused. Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa Lilleküla büroosse - lisainfot leiab lehelt www.minukarjaar.ee

Messil osalevad tööandjad, messi kava ja seminariprogrammi leiate töömesside kodulehelt www.toomess.ee. 

Töötukassa

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 

 Sündmused Viimsis