Facebook
RSS
Print

Taotlused 1. klassi astumiseks

28.02.2017

Taotlusi 2017/2018 õppeaastal Viimsi valla koolide 1. klassidesse saab esitada 1. märtsist 31. märtsini 2017 elektroonilises infosüsteemis Arno (piksel.ee/arno/viimsi).

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht Viimsi vallas 2017. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust ning arvestades oluliste asjaoludena õpilase elukoha lähedust koolile ja võimalusel sama pere teiste laste õppimist samas koolis või vanemate soove.

Vanemad, kelle laps ei olnud 1. veebruari 2017 seisuga rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik või kel puudub ID-kaardiga allkirjastamise võimalus saavad 1.-31. märtsini esitada avalduse vaid paberil vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi).

Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2017 või lapse elukoht Viimsi vallas on hilisem kui 01.02.2017, siis määratakse lapsele kool, kus on vaba õppekoht.

Küsimuste korral palume pöörduda vallavalituse haridus- ja kultuuriametisse üldhariduse spetsialisti Aet Tampuu poole (e-post aet.tampuu@viimsivv.ee, tel 602 8868).

Haridus- ja kultuuriamet