Facebook
RSS
Print

Sügisesed teetööd ja investeeringud

05.09.2017

Septembris jätkuvad valla teedel asfaltkatete remonditööd ning teekatete markeerimistööd.

Asfaltkatete remonditööd olid jagatud põhimahuks ja lisamahuks. Praegu tehakse 2500 m ulatuses lisamahu töid, mille tähtajaks 15. september. Suurimateks töödeks on Kalmistu tee lõigu remont, Vanapere tee remont, Mõisapargi lagunenud kõnnitee remont, Haabneemes asuvate mitmete kergliiklusteede äravajunud kohtade remont.

Ehitustöödest on lõpule jõudnud Ravi tee rekonstrueerimistööd. Tarneprobleemide tõttu viibis  bussiootepaviljonide montaaž. Ehitustööde lõpptähtajast mitte kinnipidamise tõi kaasa mahaarvamise  lepingutasust.

Jätkuvad ehitustööd Kesk teel ja Heki teel. Käimas on kaevetööd ning mahukas kommunikatsioonide rajamine. Lõiguti on valminud sademevee ja tänavavalgustuse kanalisatsioon, vee- ja kanalisatsiooni ühendused. Algust on tehtud sidekanalisatsiooni ehitusega.

Tööd ei ole kulgenud esialgse ajagraafiku kohaselt - põhjuseks kohtuvaidlused ja tööde peatamised, tööde ajutine peatamine keskkonna aspektidest tulenevalt, komplikatsioonid insener-tehniliste lahenduste leidmisel ehitustöödel, lisandunud trasside ehitustööd jms. Seetõttu on peatöövõtja teinud taotluse tööde tähtaega pikendada ning vallavalitsus on selle kooskõlastanud – uueks tööde lõpetamise tähtajaks on määratud hiljemalt 11. oktoober 2017 (vaegtööde ja kasutusdokumentatsiooni tähtaeg 10 november 2017). Kindlasti põhjustavad tööde venimised ebamugavusi, vallavalitsus vabandab juba ette võimalike ebamugavuste eest. Tuleval nädala peaksid algama juba äärekivi paigaldamised jm silmaga nähtavad teetööd. Lõpuni on veel natuke üle 5 nädala jäänud.

Algasid tööd ka Pärnamäe ja Lubja teel, kus vahetatakse asfaltkate ning ehitatakse ümber bussipeatused. Rajatava Lubja lasteaia piirkond saab uue liikluslahenduse sh ohutussaarega ülekäiguraja. Tööd toovad kaasa ajutise liikluskorralduse muudatuse, millest teavitame liiklejaid valla kodulehel ning sotsiaalmeedias. Töölõigul on ajutised foorid. Palume ehitustööde ajal kõigil liiklejail arvestada pikenenud sõiduajaga ning võimalusel valida alternatiivne marssruut. Ehituslike tööde tähtaeg on 29.09.2017, mitteehituslik tegevus (kasutusload jmt) peab olema lõppenud hiljemalt 10.10.2017.

Rohuneemes toimuvad Rohuneeme busside lõpp-peatuse ringi haljastustööd ja peatuse remonttööd, kus vahetatakse välja äärekivi ja platvormi asfalt. Ringtee saab täringukivist ääristuse ning haljastuse.

Haabneemes Karulaugu tee ja Randvere tee ristmikul (Neste tankla poolsel osal) remonditakse sademeveesüsteemi ja likvideeritakse uputus – paigaldati restkaevud ja drenaaž ning kogu ristmiku amortiseerunud asfaltkate vahetatakse. Töid teostab WWR Systems OÜ.

Septembrikuus on plaanis valla teid täiendavalt pinnata 3900 m2 ulatuses. Koostööpartneri leidmiseks kuulutatakse välja hange.

Välja on kuulutatud hange Põhjakonna jalgtee projekteerimiseks ja ehitamiseks rajatava Põhjakonna trepi juurest kuni olemasoleva teedevõrguni.

Lõppemas on Viirpuu tee ja Viieaia tee remonditööd.