Facebook
RSS
Print

Sademevee valdkonna suvised tööd

08.08.2017

Suvel on kommunaalametil on töös mitmed korralised sademeveetööd. Augustis viiakse läbi Nurme tee sademeveetruubi rekonstrueerimine ja kraavi puhastamine (tööd peaksid lõppema augusti jooksul) ning Meriste tee sademeveekraavide torutamine (tööde teostamise tähtajaks on kavandatud 30.08.2017).

Kummagi eelnimetatud töö puhul on teostajaks PK Infra OÜ. Suvel on veel planeeritud Randvere-Karulaugu ristmiku remonttööd, Järve tee sademeveetrassi eesvoolu rekonstrueerimine ja Pargi tee 14 kinnistul asuva sademevee eesvoolule klindi astangut kaitsva kaskaadi loomine.

„Lisaks sademevee remonttöödele on Viimsi vald Gravitas Consult OÜ abiga koostamas taotlust LIFE programmi, saamaks rahastust sademevee arengukavas ettenähtud tegevuste osaliseks elluviimiseks. Projekti taotlusse on kaasatud partneritena ka Tallinna Linnavalitsus ja Balti keskkonnafoorum. Projekti orienteeruv maht on 5 miljonit eurot ja projekt keskendub sademevee juhtimissüsteemi rajamisele ning uute innovatiivsete lahenduste testimisel,“ sõnas Liidemann.

Juulikuus viidi lõpule kevadel alanud kraavide puhastamine, tööde käigus puhastati 5 km jagu valla sademeveekraave. Tööd viidi läbi koostöös Viimsi valla teehooldajaga AS TREV-2 Grupp. Korralistest töödest on hetkel käigus valla teemaal asuvate restkaevude puhastamine ja osade hooldatud kraavide pervede niitmine, lisaks viiakse läbi vajaduse põhiliselt survepesu valla sademeveesüsteemides.


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 08.01.2018


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 15.01.2018

 
Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 14.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt