Facebook
RSS
Print

RMK metsatööde planeerimise päev

01.09.2017

Planeerimise päeval keskendume riigimetsa raietele aladel, mis kohapealsetele inimestele korda lähevad. Tutvustame RMK tegemisi, seda, kuidas määratakse asulalähedasi, aktiivseks puhkamiseks või väärtusliku kultuuripärandiga metsi ning milliseid tavapärasest erinevaid võtteid seal kasutada saab. Määratleme üheskoos ala, kus tehtavad raied mõjutavad kohapeal elavaid inimesi.

Tule ütle oma sõna sekka RMK poolt kavandatavate metsatööde osas 9. septembril algusega kell 11 toimuval planeerimise päeval Tädu metsas Harjumaal. 
Pane end kirja SIIN!

Päevakava Tädu radade ümbruse metsades Harjumaal
Kell 11.00 kogunemine uue Tädu terviseraja parklas Viimsi - Randvere tee ääres. Tutvustame RMK maakasutusosakonna tegemisi ja räägime raiete planeerimisest asulalähedastel aladel.
Kell 12.00 jalgsimatk Tädu loodusõpperaja ja Tädu terviseraja ümbruse metsades, tutvustame erinevaid metsa majandamise viise ja konkreetsete raiealade planeerimist. 
Kell 13.00 eine murul. Sööme suppi ja vahetame mõtteid.
Kell 14.00 lõpetame päeva ja saadame osalejad tänusõnadega koduteele.
Lisainfo Andrus Kevvai, telefon 506 6931. 
 
Planeerimise päev on järjekordne sündmus vastuste- ja osaluspäevade sarjast "Mis on puude taga?", mille raames tutvustame, selgitame ja arutleme üheskoos selle üle, millega RMK-s igapäevaselt tegeletakse.
 
Tule ja anna oma panus metsade eluringi paremale korraldamisele.
 
RMK