Facebook
RSS
Print

Rannapere Pansionaat: soovime laieneda

26.05.2017

2016. aastal rajati Rannapere Pansionaadis 4 uut voodikohta, mille tulemusena paranesid ettevõtte majandustulemused.

Valmis sai suuremahuline kapitaalremont, mille tulemusena sai personal endale uued töö- ja puhkeruumid. 2017. aastal alustati Rannapere Pansionaadis koduhooldusteenuse pakkumist.

Koostöös Viimsi vallavalitsusega soetati erivajadustega inimeste veoks kohandatud väikebuss. Bussi tellimiseks on vaja ühendust võtta pansionaadi sotsiaaltöötaja Kairi Uukiga telefonil 5860 1584 vähemalt kolm ööpäeva enne sõitu. Nõukogu poolt kinnitatud hinnakiri on järgmine: Viimsi valla piires 10 eurot + iga alustatud tund  10 eurot; Tallinna linna piires 20 eurot + iga alustatud tund 10 eurot; väljaspool Viimsi valda ja Tallinna linna 10 eurot + iga alustatud tund 10 eurot  ja iga alustatud 100 km 10 eurot.

Tänu vallavalitsuse sihtfinantseeringule paigaldati uus õdede väljakutsesüsteem, videovalve ja kaasajastati tulehäire süsteem.

Hoone merepoolse tiiva teisele korrusele on kavas ehitada 18 voodikohaga dementsete eakate hooldusteenuseks kohandatud osakond. Koostatud on esialgsed kalkulatsioonid ja äriplaan. Äriplaani kohaselt oleks juurdeehituse tasuvusajaks 11-12 aastat. Käimas on hoone mõõdistamine, et tellida ehitusprojekt.

Käimas on ettevalmistused maapoolse hoonetiiva katuse kapitaalremondiks ja kogu maja veetorustiku vahetamiseks. Sügiseks on plaanis maatiiva teisel korrusel välja ehitada eakate päevahoiu teenuse pakkumist võimaldavad ruumid. Koostöös valla sotsiaalmetiga ja Innove projekti kaasabil valmistatakse ette ruumid puuetega inimeste intervallhoiu teenuse pakkumiseks.

Juhul, kui leitakse uued ruumid Viimsi Raamatukogule, saaks pansionaat hoone maatiiva teisele korrusele luua võimaluse perearsti ruumideks, mis hõlbustaks hoolekandeteenuste pakkumist. Sinna saaks ehitada ka paar eluruumi, millistesse saaksid asuda endaga toime tulevad, kuid siiski järelevalvet ja tugiteenused vajavad eakad inimesed.

Enn Sau
Rannapere Pansionaat AS