Facebook
RSS
Print

Randvere tee ning Leppneeme tee jalg- ja jalgrattateede ehitus

08.02.2017

Jaanuari lõpus avati Randvere tee ning Leppneeme tee jalg- ja jalgrattateede ehituse riigihanke pakkumused. Hankel osales kokku 10 pakkujat, edukaks osutus OÜ RTS Infraehitus pakkumus.

Tööde maksumuseks kujuneb 999 200 eurot. Ehitustööde omanikujärelevalve parimaks pakkumuseks tunnistati OÜ Ösel Consulting pakkumus 7 680 eurot. Tööd kestavad neli kuud alates lepingu sõlmimisest. Mõlemad teed peaks valmima enne jaanipäeva, kui ei tule ette ootamatusi. Rajatakse jalg- ja jalgrattateed ning teevalgustus, samuti teostatakse taristu rajamist ja ümberpaigutamist.

Töid rahastab  EAS meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projekti „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Viimsi valla territooriumil“ raames kokku kuni 875 000 euro ulatuses.