Facebook
RSS
Print

Rahandus: Valla majanduslik olukord paraneb

24.05.2017

Viimsi valla majanduslik olukord on pärast 2009-2010. aasta majanduslangust järjepidevalt paranenud ning paranemas on ka tööhõive.

Maksumaksjate arv on Viimsis suurenenud, peamiselt seetõttu, et kasvab elanike arv – 2017. aasta 1. mai seisuga on vallas elanikke 19 257. Statistikaameti rahvastikuprognoosi põhjal on Viimsi piirkonnaks, kus elanike arv kasvab ja potentsiaali on seetõttu ka tööealiste arvu kasvuks.

Kõige enam oli Viimsi vallas maksumaksjaid 2016. aasta juunis– 8993. See on 47% Viimsi elanike koguarvust ning näitaja on märgatavalt kõrgem kui Eestis keskmiselt. 2017. aasta märtsiks on maksumaksjaid juba 9030.

2016. aastal (jaanuar-oktoober) oli keskmine brutosissetulek Viimsi vallas 1550 eurot (selle aasta veebruaris 1566) kuus ning see ületab samuti keskmist näitajat riigis (2016. aasta III kvartalis oli keskmine brutokuupalk Eestis 1119 eurot) Arvestades riigi majandusprognoose ja kavandatud maksuvabastusi, peaks ka keskmine brutotulu omakorda ligikaudu 1,5% võrra kasvama.

Investeeringud

Viimsi valla elanikkond on väga noor, perede ja laste osakaal valla elanikkonnas on suur. Seetõttu on ka lasteaedade ja koolikohtade loomise vajadus püsiv. Kuna elanike arv kasvab kiiresti, vajab taristu uuendusi. Igal aastal ei ole aga võimalik eraldada omavahendistest täies mahus summasid, mis on tarvilikud haridusasutuste investeeringuteks või parendusteks kommunaalvaldkonnas. 2017. aastal võtab vald laenu 5,1 mln eurot. Investeeringuid on planeeritud 7,84  mln eurot, ligi 4 mln eurot plaanime projektitoetustena lisaks saada erinevatest EL toetusfondidest. 2017. aasta investeeringute maht kokku on 11,8 mln eurot. Peatähelepanus on teede korrastamine, elanike vaba-aja ja sportimisvõimaluste parandamine ning haridusvõrgu laiendamine.

Randar Lohu
Rahandusameti juhataja

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt