Facebook
RSS
Print

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks avati taotlusvoor

02.04.2018

Viimsi Vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Taotluse esitamise tähtaeg on 29.04.2018.

Menetlusprotsess:

  1. Esita taotlus 29. aprilliks info@viimsivv.ee või aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „puuetega inimeste elusaseme kohandamise toetus“. Blankett on kättesaadav valla kodulehelt alates 5.aprillist.
  2. Sotsiaal- ja terviseamet kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus.
  3. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja hinnapakkumised ja esitab need Viimsi vallavalitsusele hiljemalt 27.05.2018.
  4. Viimsi Vallavalitsuse esitab koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 15.06.2018.
  5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostatakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.

Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“.

Lisainformatsioon Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuametist: Grete Bobkin (tel 602 8826) ja Margit Stern (tel 602 8857).

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt