Facebook
RSS
Print

Toimusid Pringi külavanema valimised

15.09.2017

14. septembril 2017 Pringi küla üldkoosolekul toimunud külavanema valimistel ei osutunud kumbki esitatud kandidaatidest valituks, kuna ei saavutanud nõutud miinimumi häälte arvust.
Kuni uue külavanema valituks osutumiseni on vallavalitsuse kontaktisikuks endine külavanem Vello Saluste.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt