Facebook
RSS
Print

Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 14. septembril

08.08.2017

Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 14. septembril kell 18 Rannarahva muuseumis (Nurme tee 3).

Päevakord:

1.Külavanema aruanne tehtud töödest.

2. Külavanema valimine.

Külavanema kandidaadiks võib olla antud küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi Vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik nõusolek. Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66. Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.

Valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18- aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.

Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa.