Facebook
RSS
Print

President Lennart Meri stipendiumi sai tänavu doktorant Kristiine Kikas

30.03.2016

29. märtsil, president Lennart Meri 87. sünniaastapäeva tähistamise mälestuskontserdil Viimsi Püha Jaakobi kirikus anti üle valla aukodaniku, president Lennart Meri stipendium, mille pälvis Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi võrdleva kirjandusteaduse ja kultuurisemiootika eriala kultuuride uuringute doktorant Kristiine Kikas.

Komisjon koosseisus Viimsi vallavanem Alvar Ild komisjoni esimehena, perekond Lennart Meri esindaja Mart Meri, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi direktor Tõnu Viik, Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor Juhan Maiste ja ajakirja Vikerkaar peatoimetaja Märt Väljataga otsustas 2016. aastal määrata preemia suurusega 2500 eurot Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi võrdleva kirjandusteaduse ja kultuurisemiootika eriala kultuuride uuringute doktorandile Kristiine Kikasele magistritöö „Taju John Burnside’i luules” eest (kaitstud 2015, juhendajaks Tallinna Ülikooli germaani-romaani keelte ja kultuuride instituudi lektor Miriam McIlfatrick-Ksenofontov).

 Mart Meri: „Seekord otsustas komisjon tunnustada tööd, mis kuulub kirjandusteaduse valdkonda ja tegeleb väga argielulise teemaga – sõnajõu uurimisega“.

Tunnustuse saanud magistritöös uuritakse tänapäeva Šoti tuntud kirjaniku ja ülikooli õppejõu elu ja loomingut vaatenurgast, miks mõni luuletus, värss, kujund-paarisõnaline fraas mõjub meile väga innustavalt ja miks mõni rida jätab meid ükskõikseks.

 Komisjoni liige, vallavanem Alvar Ild lisab, et Kristiine Kikase töö väärib tunnustust ka väga suure tööpanuse poolest. „Tavapärase magistritöö nõudeid ületab tema töö väga tugevalt,“ lausus Ild. Mahukas 67 leheküljeline lõputöö oli koostatud inglise keeles.

Pärast mälestusaktust ja stipendiumi üleandmist ning ansambli “Jäääär” kontserti avati Rannarahva muuseumis näitus „Piirideta meri“, mis jääb külastajatele avatuks novembrikuuni.

 

Lennart Meri stipendium kuulutatakse president Lennart Meri mälestuskontserdil välja alates 2012. aastast. Stipendiumi eesmärk on jäädvustada president Meri pärandit ning innustada ja toetada hariduse omandamisel kõrgkoolis humanitaarvaldkonnas õppivat üliõpilast või magistrikraadi omandanud noort, kes on pärit Viimsist või seotud Viimsiga. 2016. aastal kandideerisid stipendiumile veel Merike Reiljan, Tartu Ülikooli filosoofia osakonna magistrant, magistritöö „Empaatia mõiste filosoofiline analüüs“ lõpuleviimiseks (juhendaja: Dr. Bruno Mölder, teoreetilise filosoofia vanemteadur, filosoofiateaduskonna teadusprodekaan) ja Liisa-Helena Lumberg, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduste eriala magistrant –magistritöö „Nüüdsest veelgi suurem Kristus. Altarimaalide vahetus uute vastu Eesti luteriusu kirikutes 19. sajandi teisel poolel“ lõpuleviimiseks (Juhendaja: Krista Kodres, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduste instituudi professor).