Facebook
RSS
Print

Prangli loodusala (Prangli maastikukaitseala ja Prangli hoiuala) kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek

22.01.2013

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Prangli loodusala kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on Kivirullija OÜ.

Kaitsekorralduskavade koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek 25. jaanuaril 2013 kell 10.00 Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald) ning Skype vahendusel on samal ajal võimalik koosolekust osa võtta ka Prangli saarel Prangli koolimajas.

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Kaitsekorralduskava eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Info: Kivirullija OÜ (Tiit Leito, e-mail: info at tiitleito dot ee, telefon: 50 68401) ja Keskkonnaamet (Elina Einaru, e-mail: elina dot einaru at keskkonnaamet dot ee, telefon: 514 2474).