Facebook
RSS
Print

Püünsi küla, AÜ Kalur-2 detailplaneering

26.07.2017

20.06.2017 otsus nr 43 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsuse nr 43 „Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2 maa-ala“ kehtetuks tunnistamine“.

Metsakasti küla, Katkuniidu tee 2 detailplaneeringu algatamata jätmine

26.07.2017

20.06.2017 otsus nr 42Metsakasti külas, kinnistu Katkuniidu tee 2 detailplaneeringu algatamata jätmine“.

Jäetakse algatamata detailplaneeringu koostamine Metsakasti külas 1 641 m² suurusel elamumaa sihtotstarbega kinnistul, aadressiga Katkuniidu tee 2, millega sooviti määrata ehitusõigus õigusliku aluseta püstitatud kaksikelamule ning vähendada Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga Viimsi valla üldiste eitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. määratud krundi miinimumsuurust.

Pärnamäe küla, Allika 2 mü detailplaneering

26.07.2017

20.06.2017 otsus nr 41 „Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86: „Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2 maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundi pos nr 18 osas“.

Rohuneeme küla, Uuetalu mü detailplaneering

26.07.2017

 20.06.2017 otsus nr 40 „Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83: „Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.

Metsakasti küla, kinnistu Ploomi tee 14 detailplaneering

25.07.2017

 31.07 – 13.08.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00, reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00 – 14.00) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistu Ploomi tee 14 detailplaneering.

detailplaneering


Arhiiv