Facebook
RSS
Print

Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

30.05.2018

 26.06.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeringuala asub hajaasustusalal kahe tiheasustusala vahel ning põhjast ja kirdest piirneb Muuga lahega ning lõunast ja kagust Tammekivi teega, mis on ühtlasi ka juurdepääsuteeks. Planeeringuala suurusega 15,29 ha asub ühel katastriüksusel tervenisti ning reformimata riigimaal osaliselt:

•          Tammelaane (89001:003:1939), maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa (100%), pindala 13,31 ha;

•          Reformimata riigimaa, pindala planeeringualal u 1,98 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse kahe tiheasustusala ühendamist jalgrajaga, terviseradu ning puhkamist- ja tervisesporti soodustavaid objekte, rannakindlustust ja piirkonna sadevee lahendust. Planeeringuala lõunapoolne osa jagatakse 9 elamukrundiks ja antakse ehitusõigus elamukruntide hoonestamiseks.

Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering.

28.05.2018

18.06 - 01.07.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 08.05.2018 korraldus nr 246).

Detailplaneeringu leiate siit

Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu detailplaneering

15.05.2018

 05.06.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering

04.05.2018

21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldus nr 162).

Detailplaneeringu leiate siit

 

 

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering

04.05.2018

21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 151).

Detailplaneeringu leiate siit

 


Arhiiv