Facebook
RSS
Print

Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneering

18.04.2018

30.04 - 30.05.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsus nr 21)

Detailplaneeringu leiate siit

Randvere küla, Tülli tee 22 detailplaneering

18.04.2018

30.04 - 30.05.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekuRandvere küla, Tülli tee 22 detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsus nr 23).

Detailplaneeringu leiate siit

Väikeheinamaa/Lillängin küla, kinnistu Liiva detailplaneering

03.04.2018

 16.04.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Väikeheinamaa/Lillängin küla, kinnistu Liiva detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist määrata 10 411 m² suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Liiva krundi kasutamise sihtotstarbeks elamumaa ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu, abihoone ja paadikuuri ehitamiseks.

Viimsi aleviku kinnistute Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala detailplaneering

20.03.2018

 02.04 - 15.04.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi aleviku kinnistute Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala (Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 66) detailplaneering.

Detailplaneeringu leiate siit

Lubja küla kinnistu Uuetoa ja lähiala detailplneering

20.03.2018

 02.04 - 15.04.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistu Uuetoa ja lähiala (Viimsi Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldus nr 51) detailplaneering.

Detailplaneeringu leiate siit


Arhiiv

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt