Facebook
RSS
Print

Leppneeme küla, Leppniidu tee 9

27.10.2015

 09.11.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Leppneeme küla, Leppniidu tee 9 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Tammneeme küla, Tammneeme tee 55

27.10.2015

 09.11.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, Tammneeme tee 55 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala hõlmab 2330m2 suurust elamukrunti Tammneeme tee 55, mis asub Tammneeme tee ja Luhaääre tee ristumiskohal. Muuga lahest jääb kinnistu ca 130 meetri kaugusele. Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.

Haabneeme alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa

14.10.2015

 19.10 - 22.11.2015 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplaneering.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsivald.ee, Viimsi Kooli raamatukogus (Randvere tee 8, Haabneeme alevik) E-N 8.30-16.30 ja R 8.30-16.00 ning Viimsi Raamatukogus (Kesk tee 1, Haabneeme alevik) E, K, R 10.00-17.00; T, N 10.00-19.00 ja L 10.00-15.00.

DETAILPLANEERING

Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli ja riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264

14.10.2015

 02.11.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli ja riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 detailplaneeringu               avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
Tegemist on korduva aruteluga kuna vastuskirjade väljasaatmisel esines e-kirja serveril tehnilised probleemid, mistõttu kirjad adressaatideni ei jõudnud. 12.10.2015 arutelul anti teada, et arutelu lükatakse esinenud tehniliste probleemide tõttu edasi. Sisulist arutelu ei toimunud.

Tammneeme küla, kinnistud Sambla, Fii-Bal, Villemi ja lähiala

21.08.2015

09.09.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, kinnistute Sambla, Fii-Bal, Villemi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav ala asub Tammneeme tee, Randvere tee ja neid ühendava tee vahelisel alal, tegu on endise Tammneeme kaupluse krundi ja seda ümbritseva maa-alaga, mis on hetkel hoonestuseta.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide liitmine ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine ühe äri- ja laohoone ehitamiseks ning liikluskorralduse, krundi tehnovõrkudega varustamise ja haljastuse lahendamine.

Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha.


Arhiiv