Facebook
RSS
Print

Naissaar, Lõunaküla, kinnistu Rooseni detailplaneeringu eskiis

09.02.2018

 26.02.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Naissaar, Lõunaküla, kinnistu Rooseni detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritud 1,37 ha suurune Rooseni kinnistu asub Naissaare lõunaosas, Lõunaküla/ Storbyn küla territooriumil, piirnedes põhjast kinnistutega Uus-Glubi, Glubi (maatulundusmaad) ja osaliselt reformimata riigimaaga, idast kinnistuga Kiini (maatulundusmaa), lõunast Tallinna lahega ja läänest kinnistuga Tominga (maatulundusmaa).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ühe krundi moodustamine sihtotstarvetega: väikeettevõtluse hoone maa (ÄV 40%), majutushoone maa (ÄM 40%); kultuuri- ja spordiasutuse maa (ÜK20%);

Lisaks 6 hoone ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude iseloomu ja asukohtade määramine, haljastuse põhimõtteline kujundus, juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendus, sh kinnistut läbiva tee avaliku kasutuse tagamine ajani, mil on lahendatud piirkonna teedevõrk sh taastatud ajalooline tee paiknemine.

Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu detailplaneering

07.02.2018

 19.02 - 23.03.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu (Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 9) detailplaneering.

 Detailplaneeringu leiate siit

Pärnamäe küla kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 detailplaneering

07.02.2018

 19.02 - 05.03.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla kinnistute Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 (Viimsi Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldus nr 19) detailplaneering.

Detailplaneeringu leiate siit

Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneeringu eskiis

23.01.2018

05.02.2018, algusega kell 16.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5 ha suurune ala asub Pringi külas Tammelaane tee ja Pähkli tee vahelisel alal. Detailplaneeringu lahendus näeb ette 1200-1485 m2 suurused väikeelamukrundid.

Lubja küla, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu eskiis

23.01.2018

05.02.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Lubja küla, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 1,2 ha suurune ala asub Lubja külas, Anijärve tee ja Lubja tee vahelisel alal.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette neli väikeelamukrunti.  Kinnistu edelapoolsesse serva, naabruses asuva tootmismaa puhvriks on ette nähtud ärimaa krunt.

Planeeritud väikeelamute kinnistud on suurusega 1500-2250 m2 Elamute maksimaalne maapealsete korruste arv on kaks. Hooned on ette nähtud viilkatusega, kaldega 30-45 kraadi ja harja kõrgus 8,5 m olemasolevast maapinnast. Iga elamu juures võib olla üks abihoone.


Arhiiv

Planeerimine

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt