Facebook
RSS
Print

Peremehetute ehitiste hõivamise menetluse alustamine

25.01.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud järgmised Viimsi vallas asuvad ehitised:
1. Prangli saarel Kelnase külas asuvad Kelnase sadama kaitsemuulid;
2. Prangli saarel Idaotsa külas asuv Eestiranna kalmistu;
3. Haabneeme alevikus, Pihlaka tee ja Lumemarja tee ristumiskohas asuv tuletõrje veevõtu-kastmistiik;
4. Randvere külas Silva tee ja Silva põik teede ristumiskoha juures asuv tenniseväljak;
5. Randvere külas Silva tee keskel asuv tuletõrje veevõtu-kastmistiik;
6. Randvere külas asuvad Silva tee, Silva põik tee, Silva kesk tee;
7. Metsakasti külas asuvad Kirsi tee, Mureli tee, Mureli põik tee, Lootuse tee, Mäepealse tee, Ploomi tee, Pirni tee, Kreegi tee, Metsakasti põik tee, Tarvase tee, Angervaksa tee ja Raudrohu tee;
8. Metsakasti külas Mureli tee 1 asuv mänguväljak.

Ehitiste hõivamise menetluse alustamise korraldusega ja selle lisadega on võimalik tutvuda siin: Viimsi Vallavalitsuse 18.01.2013 korraldus nr 53.
Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, teatada sellest kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele, aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa 74001 või vallavalitsuse kommunaalameti juhataja e-posti aadressil alar at viimsivv dot ee, kahe kuu jooksul, hiljemalt 25.03.2013.

Teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt