Facebook
RSS
Print

Pärnamäe tee ja Lubja tee katte remonditööd

26.08.2017

28.08.2017 algavad Pärnamäe tee ja Lubja tee katte remonditööd ning bussipeatuste ja ülekäiguraja ehitustööd Uus-Pärtle lasteaia ees.

Seoses remonditöödega rakendatakse Pärnamäe teel ja Lubja teel ajutist liikluskorraldust, sh kiirusepiirangud ning ajutised valgusfoorid. Liiklemine nimetatud teedel on teostatavate töödega seoses aeganõudev, esineb seisakuid ning seetõttu soovitame võimalusel valida alternatiivse liiklemise teekond.

Palume kõigil liiklejail varuda aega ja kannatust, järgida ajutiselt kehtestatud liikluskorraldust ning vabandame võimalike ebameeldivuste eest.

Vaata kaarti!

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt