Facebook
RSS
Print

Õiguskord 2016. aastal Viimsi vallas

27.02.2017

Eelmisel aastal vähenes Viimsi vallas kõikide süütegude arv. Politseinikud märkasid, et alaealiste poolt korda saadetud väärtegude arv kasvas, kuid mitte märkimisväärselt.

2016. aasta peamisteks probleemideks olid vargused - nii korteritest, eramutest kui ka sõidukitest. Pikanäpumeeste elu tehti tihti lihtsaks, sest hinnaline vara polnud kaitstud või jäeti eluruumide uksed ja aknad lahti. Ka valmistasid muret Rumeenia kodanikud, kes petsid ja pressisid peamiselt eakamatelt inimestelt raha välja. Küll proovisid nad müüa potte ja panna ning paigaldada inimestele vihmaveetorusid, küsides selle eest  hingehinda. Inimeste abiga saime aga tülikatest külalistest vabaks. Süütegude lahendamisele aitavad alati kaasa tõendid, milleks võivad olla pealtnägija ütlused või jäädvustatud fotod ja videod.

Ka tabasime vargad, kes murdsid sisse spaa ümbruses seisnud autodesse. Peale kurjategijate kättesaamist vargused lõppesid. Politseinikud tabavad suure osa varastest, kuid inimesed ise peaksid oma varaga hoolsamalt ümber käima. Ei ole mõistlik jätta hinnalisi esemeid autosse nähtavale kohale.

Meie igapäevaseks tööks on ka naabrite vahelised tülid ning öörahurikkumised. Alatasa vestlusest ei piisa. Mitmel korral pidid politseinikud valju eluviisiga inimeste korrale kutsumiseks neid trahvima. Kurvaks teevad rohked juhtumid, kus lähedased inimesed kasutavad tülide lahendamiseks vägivalda. Meil on hea töö vallavalitsusega, kuid kogukonnana on meil veel tarvis pingutada, et vägivalda ennetada ja vähendada. Alkohol soodustab vägivalla teket.

Politseinikud jätkavad sarnaselt eelmisel aastale ka tänavu Prangli ja Naissaare patrullidega.

Politsei tegevused 2016:

 • Selgitustöö koolides, kuidas suhelda võõrastega.
 • Sisekaitseakadeemia tutvustus koolides.
 • Politsei- ja Piirivalveameti töö ja varustuse tutvustamine koolides, lasteaedades ja Viimsi Turvalisusepäeval.
 • Abipolitseinike töö tutvustus.
 • Liikluskultuuri ja jalgratta teemad lasteasutustes.
 • Helkurihommikud koostöös KOV-ga.
 • „Puhas tulevik“ programmiga ühines kaks noort.
 • „Ära jäta asju valveta“ SPA-de teavitamine.
 • Pensionäride ühinguga kohtumine.

2017 tegevused

 • Suurepärase koostöö jätkamine abipolitseinikutega – Viimsis tegutseb aktiivselt kuus abipolitseinikku.
 • Kaitseliiduga jätkame tihedalt koostööd ja viime läbi kohtumisi, et olla üksteise tegevustega kursis. Vajalik uus kohtumine korraldada 2017 esimeses kvartalis.
 • Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA) – koostöö loomine  ja sõlmitud kokkulepped 2017. aastaks. 28.08 Isamaaline piknikupäev koostöös PPA, noorte ja KOV-ga.
 • Korteriühistud - 2017. aastal on plaanis parendada koostööd korteriühistute esindajatega ning seeläbi pöörata rõhku ennetustööle, et ära hoida süütegusid, mis pannakse toime näiteks kortermajade trepikodadest või keldriboksidest. „Turvaliselt koduseinte vahel“ kuidas lahendada probleeme ühistus (lisaks vana hea koostööpartner Päästeamet).
 • Koolid – teadlikkuse tõstmine, loengud töötajatele, kuidas hädaolukorras käituda.
 • CPTED programmi tutvustamine vallavalitsusele ja külavanematele. Selle programmi eesmärk on linnaruumi teadliku kujundamisega kuritegevust vähendada.
 • Pühade-eelsed külastused – jaanipäeva ja jõulupühade eel riskiperede külastus.

 

Marge Tamme
Ida-Harju konstaablijaoskond
piirkonnapolitseinik

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt