Facebook
RSS
Print

Viimsi Õpilasmalev 2015

24.03.2015

Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet ning kommunaalamet koostöös Viimsi Noortekeskustega, Viimsi Lasteaedadega ning Rannarahva Muuseumiga korraldavad 2015.a. kahes vahetuses Viimsi Õpilasmaleva. Sel aastal võtab Viimsi Õpilasmalev tööle kuni 80 Viimsi valla noort vanuses 13 – 18.a.

Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 15. juuni kuni 30. juuni (kuni 50 osalejat) ja teine vahetus 3. august kuni 14. august (kuni 30 osalejat).
Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid.

Malevasse registreerimiseks on vajalik lapsevanemal täita digitaalselt allkirjastatud avaldus. Registreerimine algab 25. märtsist kell 9.00. Erandkorras võib avaluse esitada paberkandjal allkirjastatult.

I vahetuse registreerimine (15. juuni kuni 30. juuni) :
http://www.eformular.com/viimsivald/opilasmalev2015-1.html
II vahetuse registreerimine (3.august kuni 14. august):
http://www.eformular.com/viimsivald/opilasmalev2015-2.html

Malevlastel on kohustuslik osaleda sobival päeval maikuus MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuses (Nelgi tee 1) toimuval tööõiguse- ja tööohutuse-alasel koolitusel. Koolituste ajad: 6. mai kell 16.00, 18. mai kell 16.00, 19. mai kell 17.00 või 28. mai kell 16.00. Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud maikuu ja juunikuu jooksul, peale koolitusel osalemist.

Rühmajuhtide sooviavaldused koos CV ja motivatsioonikirjaga palume edastada otse noorsoo- ja haridusametile.

Lisainformatsioon:
Noorsoo- ja haridusamet, 6028862, 6028868, malev at viimsivv dot ee

Tunnustati parimaid noorsootöötajaid

19.12.2014

Harju Maavanem Ülle Rajasalu tunnustas 18. detsembril Estonia Talveaias toimunud vastuvõtul parimaid maakonna noorsootöötajaid ja projekte. „Aasta Koostöö“ auhinna sai MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuse projekt „Vabaõhu Noortekeskus“. Erik Kuldkepp, Annika Orgus ja kogu Noortekeskuse meeskond ning meie tublid noored, ÕNNITLEME TEID!