Facebook
RSS
Print

Viimsi Õpilasmalev

27.06.2016

 9. juuni – 22. juuni toimus Viimsi Õpilasmaleva 1 vahetus, kus osales 47 noort. Noored töötasid neljas erinevas heakorrarühmas noortekeskuse noorsootöötajate juhendamisel, lasteaedades, raamatukogus ja muuseumis. 22. juunil toimus Viimsi Noortekeskuses maleva lõpetamine, kus söödi ühiselt torti ja vaadati koos maleva ajal tehtud fotosid.

Suur tänu tublidele malevanoortele, juhendajatele ja kõikidele koostööpartneritele!
Teine vahetus alustab tööd 8. augustil kell 9.00.

Ilusat suve!
Maleva korraldusmeeskond

Viimsi Õpilasmalev 2016

30.05.2016

Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet ning kommunaalamet koostöös Viimsi Noortekeskustega, Viimsi Lasteaedadega ning Rannarahva Muuseumiga korraldavad 2016.a. kahes vahetuses Viimsi Õpilasmaleva. Sellel aastal võtab Viimsi Õpilasmalev tööle kuni 85 Viimsi valla noort vanuses 13 – 18.a.

Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 9. - 22. juuni ja teine vahetus 8.-19. august.

Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid. Tööpäeva pikkus on 4 tundi ning 2-3 korral nädalas järgneb tööle lõunasöök noortekeskuses ja ühised vaba-aja tegevused. Täpsema kava saadame osalejatele maili teel.

Esimeses vahetuses osalevaid noori ootame vallavalitsuse juurde (Nelgi tee 1) 9. juunil kell 9.00. Selga palume panna sobivad tööriided ja jalanõud. Soovitame kaasa võtta veepudeli. Korraldajate poolt on malevasärgid ja töökindad.
Ilusat Malevasuve!

Noorsoo- ja haridusamet


Lisainformatsioon:
Noorsoo- ja haridusamet, 6028862, 6028868, malev@viimsivv.ee

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis