Facebook
RSS
Print

Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimine

04.04.2018

16. aprillil 2018 alustab Viamer Grupp OÜ Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimistöödega.
Tööde käigus rajatakse pöörderidadega foorjuhitav ristmik, mis rahustab piirkonna liikluskeskkonda, tõstab liiklusohutust ning suurendab ristmiku läbilaskevõimet.

Lisaks rajatakse tänavale sajuveekanalisatsioon ning jalakäijate ülekäiguradadele erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning puuduolevates lõikudes rajatakse kõnnitee.

Kuna Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmiku näol on tegemist olulise liiklussõlmega mitmele naaberomavalitsusele, siis sõlmisid Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Maardu abilinnapea Väino Moor, Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi ja Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja rekonstrueerimistööde rahastamise ja ehitustööde teostamiseks koostööleppe. Lepingu kohaselt tasub Tallinna linn 50%, Maardu linn 20%, Viimsi vald 20% ja Jõelähtme vald 10% ehitustööde maksumusest.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ.

Ehitustööde lepinguline maksumus on  975 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. august 2018.

Palume liiklejatel järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!