Facebook
RSS
Print

Mailis Alt: Omavalitsused vajavad rohkem kliendikeskset suhtumist

15.01.2018

PRESSITEADE
15.01.2018

Täna toimub Viimsi kinos Viimsi valla tulubaasi suurendamise pilootprojekti lõpuseminar. Viimsi Vallavalitsuse arendusjuhi hinnangul on tegemist olulise arenguprojektiga, mis võimaldab senisest paremini kasutada ja analüüsida riiklikke andmeid ning nende põhjal pakkuda elanikele kvaliteetset klienditeenindust. 
“Viimsi valla tulubaasi suurendamise projektil oli kaks peamist eesmärki. Esiteks tehakse ettepanekud Viimsi tulubaasi kasvatamiseks vähemalt 3% (850 000 eurot) aastas ja teiseks visualiseeritakse Viimsi tulubaasi andmeid,” sõnab Viimsi Vallavalitsuse arendusjuht Mailis Alt. “Soovisime leida uusi lahendusi, läbi ärianalüüsi, kuidas valla tulubaasi tõsta ning tulevikus paremini ka klienti ehk siis elanikku kaasata ning tema jaoks kvaliteetsemaid juhtimisotuseid teha,” lisab Alt. 

Alti hinnangul annab loodud rakendus võimaluse elanikel olla senisest enam kaasatud valla juhtimises.  “Valla finantside avalik kasutamine on olnud üks peamine poliitiline sõnum valimistel läbi aegade. Nüüdseks oleme loonud rakenduse, kus valla tulubaasi dünaamika on kõikidele avalikult nähtav ja võimaldab erinevates variatsioonides tulubaasi kujunemist jälgida.
Projekti viidi ellu perioodil 01.08.2017 - 28.01.2018 ja projekt koosneb kolmest alametapist. 

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt