Facebook
RSS
Print

Lõppesid Leppneeme sadama kaitsemuuli ehitustööd

12.06.2015

Täna, 12. juunil 2015 tähistati Viimsis, Leppneeme muulil ehitustööde lõppu. Leppneeme kaitsemuuli ehitusega alustati 2013. aasta suvel, kui riigihanke võitis OÜ Raua Ehitus, alltöövõtjana teostas muuli ehitustöid OÜ WWR SYSTEMS.

Leppneeme kaitsemuuli näol on tegemist Viimsi valla viimaste aastate ühe suurprojektiga. 

„Koostöös partnerite ja rahastajatega jõudis 30. mail Leppneeme sadamas lõpuni kaks aastat kestnud ehitustööd 140 meetri pikkuse kaitsemuuli ehitamisel ja kalasadama kai rekonstrueerimisel. Valminud kaitsemuuli maht koos täidise ja kividega on kokku 15 tuh m3 ning kõige sügavamas kohas ulatub muuli kõrgus 7,5 meetrini,“ sõnas abivallavanem Mati Mätlik.

Leppneeme sadam jaguneb kaheks - reisijate sadam ning kalasadam. Tänavu lõppenud ehitustöödel teostati ka kalasadamakai pealiskatte rekonstrueerimistööd, mille käigus vana puidust kärgkastidel ning betoonplaatidel kai sai uue betoneeritud pealiskatte ja äärised.

„Tänasel päeval saame öelda, et kaitsemuuli ehitamise ja kai uuendamise tööde kogumaksumuseks kujunes ligikaudu 600 tuhat eurot, mida rahastas osaliselt PRIA,“ täiendas Mätlik.

Mätliku sõnul ei lõppe kaitsemuuli ehitamise ja kaluritekai uuendamisega tööd Leppneeme sadamas.

„Kahtlemata on tänaseks valminud tööd oluline osa terve sadama arengus, ent sellega meie tööd veel ei piirdu. Käesoleval aastal on meil plaanis ka sadama ala muutmine tolmuvabaks ning sadamahoone ja külastusekeskuse hoonete projekteerimine. Järgmiseks hooajaks on meil aga plaan avada Leppneeme sadam ka huvialustele,“ sõnas Mätlik.

Viimsi Vallavalitsus tänab kõiki koostööpartnereid ja ehitajaid tehtud töö eest.

Valik fotosid kaitsemuuli valmimise tähistamisest on leitavad aadressil: https://goo.gl/YvLA2S.

 

Lisainfo:

Liina Rüütel
Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1, Viimsi vald 74001
GSM 5687 0183
Tel 6028 840
E-post Liina.Ryytel@Viimsivv.ee
Koduleht www.viimsivald.ee