Facebook
RSS
Print

Lennart Meri stipendiumi pälvis TÜ magistrant Marie Kõiver

30.03.2017

Tänavuse Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri nimelise stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi magistrant Marie Kõiver. Stipendium anti pidulikult üle 29. märtsil toimunud Lennart Meri mälestuskontserdil Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Foto Annika Haas

Lennart Meri nimelist stipendiumi on välja antud alates 2012. aastast ning selle eesmärk on jäädvustada Eesti riigipea, kirjaniku ja Viimsi valla aukodaniku president Meri pärandit. Lennart Meri stipendium antakse välja kõrgkooli üliõpilasele või magistrikraadi omandanud noorele, kes on pärit Viimsist või muul moel Viimsiga seotud ja kes on teinud või tegemas uurimustööd humanitaarvaldkonnas.
“Marie Kõiverit tunnustame stipendiumiga magistritöö “Rannikukalandus Eestis 1918-1940” tegemiseks. Tema juhendaja on Tartu Ülikooli filosoofiadoktor Ago Pajur,” sõnab stipendiumi komisjoni esimees ja Viimsi vallavanem Rein Loik. “Tegemist on noore magistrandiga, kes on lõpetanud Viimsi Keskkooli kuldmedaliga ning teinud koostööd kohaliku Rannarahva Muuseumiga. Lisaks on Kõiveri magistritöö oluline merekultuuri väärtustamiseks ja edendamiseks,” lisas Loik.
Tänavu tähistatakse Lennart Meri 88. sünniaastat. Viimsi vald tähistas sündmust mälestuskontserdiga, kus esines ansambel Vox Clamantis spetsiaalse kontserdiprogrammiga „Für Lennart in memoriam“. Viimsi vallas, Rohuneeme poolsaare põhjatipus Armuneemel asub president Meri kodu.

 

 

Teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt