Facebook
RSS
Print

Lasteaedade kohapakkumised on tehtud

06.04.2017

6. aprillil 2017 tegi Viimsi vallavalitsus infokeskkonna ARNO vahendusel kohapakkumised saabuval sügisel lasteaias kohta soovinutele. Vastav teatis on kõikidele kohapakkumise saanud vanematele saadetud nende poolt edastatud e-posti aadressile. Kohapakkumise said kõik lapsed, kes 30.09.2017 seisuga on vähemalt 3-aastased ning kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vald. Esmakordselt pakuti põhikomplekteerimise käigus kohti ka 90-le sõimeealisele lapsele. Kokku tehti 328 kohapakkumist.

Nüüd on kohapakkumise saanud lapsevanematel aega kuni 14 päeva, kas pakkumine vastu võtta või sellest loobuda. Kui 14 päeva jooksul lapsevanem pakkumisele ei reageeri, siis pakkumine tühistatakse ja laps kustutatakse lasteaia järjekorrast.
Kui lapsevanem ei ole kohapakkumisega nõus, siis tuleb loobumisel tuua välja loobumise põhjus. Seejärel vaatab lasteaiakohtade komplekteerimise komisjon lapsevanema avalduse läbi ja võimalusel arvestab vanema soovidega. Kuid see ei pruugi võimalik olla. Lapsevanem peab arvestama, et ka teisel korral võidakse pakkuda täpselt sama kohta, mida juba on pakutud. Seega palume tõsiselt kaaluda enne kui kohapakkumisest loobute. Ühtlasi meenutame, et kui laps käib hetkel eralasteaias ja on alustanud eralasteaias käimist hiljem kui 10. septembril 2016, siis kohapakkumisest loobumise korral kaotatakse õigus saada vallalt eralasteaiatoetust (vastavalt Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määruse nr 21 "Eralasteaedade toetamise kord" § 4 lg 4).
Kohapakkumise saab vastu võtta või sellest loobuda e-keskkonnas ARNO https://piksel.ee/arno/viimsi/.
Kui lapsevanem nõustub kohapakkumisega, siis on tal seejärel aega 21 päeva, et sõlmida määratud lasteasutusega kohakasutamise leping. Selleks tuleb lapsevanemal pöörduda vastava lasteasutuse poole (MLA Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaed, lasteaed Väike Päike).
Lasteaiakohtade komplekteerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda alushariduse spetsialisti Svetlana Kubpart'i (6028844, svetlana@viimsivv.ee) või lasteaedade sekretäri Mare Mardim'i (6080162, mare@viimsilasteaiad.ee) poole.

Haridus- ja kultuuriamet

Teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt