Facebook
RSS
Print

Lapsevanemate kool alustab Viimsis 9. oktoobril

23.08.2012

Ühel päeval on see siis juhtunud: siia ilma on sündinud uus inimene ja kaks inimest on seoses sellega saanud endale uue rolli – lapsevanem. Kuidas see käib, mida teha, et sellest väikesest vääksust kasvaks üks tore ja enesega toimtulev inimene. Kasutusjuhendit kahjuks kaasa ei ole antud, seega tuleb ise välja mõelda, kuidas hakkama saada.

On elementaarne, et ameti õppimiseks minnakse kooli, püütakse ühendada teooria praktikaga ning oskusi lihvitakse aasta-aastalt. Lapse, inimese üleskasvatamine on pikk protsess ja lapsevanem olla on üks keerulisemaid ameteid, kuigi ometi ei nõua keegi selleks eraldi haridust ja kutsetunnistust. Kuid arvatavasti on paljud emad ja isad olnud aeg-ajalt olukorras, kus omaenda tarkusest ei piisa ja oleks tõepoolest vaja head nõuannet või oskust olukorra lahendamiseks. Lapsevanemaks ei saada lihtsalt iseenesest, lapsevanemaks kasvatakse koos lapsega. Samas ei pea iga uue teadmiseni jõudma katse-eksituse meetodiga, need võib omandada ka lihtsamalt. Näiteks minnagi kooli lapsevanem-olemise oskusi õppima.

Sel sügisel viib MTÜ Arengukeskus Avitus vanemahariduse programmi raames läbi Lapsevanemate kooli Tallinnas, Keilas ja Viimsis. Avitus on asutatud 2006. aastal ning pakub mitmekülgseid ja üksteist toetavaid teenuseid-tegevusvõimalusi, mis aitavad kaasa inimese vaimsele, emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele ja tasakaalule. Tegeletakse meeleoluhäirete ennetus- ja leevendustööga, vanemharidusega ning viiakse läbi harivaid tegevusi psühholoogiavaldkonnas (terviseloengud, Psühholoogiaklubi jm). Rohkem infot kodulehel www.avitus.ee.

Lapsevanemate kool on mõeldud eri vanuses laste ja noorte emadele-isadele, et anda neile teadmisi laste ja isiksuse arengust, positiivsetest ja tulemuslikest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse keskkonna tähtsusest psüühiliselt terve ja hästi toimetuleva isiksuse kujunemisel. Aga samuti rääkida paarisuhtest,  parandada suhtlemisoskusi. Õnnelikud lapsed kasvavad arenevates ja õppivates peredes.

Muidugi ei taga teooriate õppimine seda, et mingeid raskusi ei teki ja kõik toimib nagu õlitatult. Kuid teadmised aitavad mõista nii lapse kui enda käitumist ja vajadusi ning annavad kindluse erinevates olukordades toimimiseks.

Lapsevanemate kool Viimsis alustab 9. oktoobril ning kokku toimub 9 kohtumist 9 nädala jooksul. Kohtumiste käigus:

  • õpitakse tundma enda, kui lapsevanema isiksuseomadusi ja hoiakuid ning sellest tulenevaid kasvatusstiile;
  • õpitakse hindama oma laste ja pereliikmete isiksuseomadusi ja mõttemudeleid ning valima kasvatus- ja suhtlemisviise sellest lähtuvalt;
  • omandatakse teadmisi psühholoogiliste ressursside ja nende arendamise kohta;
  • ületatakse mitmeid uskumustest tulenevaid hirme, vabanetakse valesüütunnetest;
  • arutletakse perede jaoks olulistel teemadel – väärtuskasvatuse olulisus, distsiplineerimine, arendavad tegevused, lasteaia ja kooli roll, sõprussuhted jt teemad.

Kohtumistel on olulisel kohal diskussioonis osalemine ja enda kogemuste jagamine.

Rühm hakkab koos käima teisipäeviti 18.00-21.00 Viimsi lasteaias, Karulaugu saalis, aadressil Randvere tee 18, Haabneeme. Kohtade arv on piiratud, rühma registreeritakse kuni 25 inimest. Ühe inimese osalustasu on 3 EUR/kord. Osalustasu soodustus 2 EUR/kord kehtib õpilastele ja ametlikult registreeritud töötutele ning mittetöötavatele 1,5-3 aastaste laste emadele. Registreerumine toimub MTÜ Arengukeskus Avitus kodulehekülje kaudu

Lisaks Lapsevanemate koolile toimub 24. oktoobril ka vanemahariduse lühikoolitus teemal „Enesekehtestamine ja enesekindlus“ (3 h). Osalutasu tingimused samasugused, nagu eelnevalt kirjeldatud, rühma registreeritakse kuni 20 inimest. Lühikoolitus toimub Püünsi kooli aulas, Kooli tee 33, kell 17.30-20.30. Registreerumine meiliaadressil kristi dot leps at avitus dot ee. Lisainfo telefonil 51 07797.

Kohtumised viib läbi Kristi Leps. Kristil on kaks last, ta on lõpetanud andragoogika magistriõppe ning täiendab ennast praegu visuaalkunstiteraapia alal. MTÜ Arengukeskus Avituses on ta läbi viinud koolitusi töötutele ning tegutseb ka nõustajana.

Lapsevanemate kool viiakse läbi projekti „Terve mina – terve pere“ raames, mida rahastavad Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekt viiakse läbi koostöös Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti ning sotsiaal- ja tervishoiuametiga.